jump to navigation

Al-Hallaj: Sufi Yang Syahid April 16, 2006

Posted by ummahonline in Tokoh.
trackback

Oleh: Muhammad Ali Jamnia

Husain ibn Mansur al-Hallaj, atau dikenali sebagai al-Hallaj saja, di lahirkan di Baidhah, di dalam kota Thur, sebuah kota yang berlatarbelakangkan suasana Arab, pada 866M. Berbeza dengan keyakinan umum, al-Hallaj bukanlah berbangsa Arab, melainkan berketurunan Persia. Sementara itu, datuknya adalah seorang penganut Zoroaster, manakala ayahnya pula seorang muallaf.

Ketika al-Hallaj masih kanak-kanak, ayahnya, yang seorang penggaru kapas (penggaru adalah seorang yang bekerja memisahkan kapas dari bijinya), sering berdagang antara Baidhah, Wasith, sebuah kota dekat Ahwaz dan Tustar. Dianggap sebagai pusat tekstil pada masa itu, kota-kota ini terletak berdekatan dengan pusat-pusat penting seperti Baghdad, Bashrah, dan Kufah. Pada masa itu juga, orang-orang Arab menguasai kawasan ini, dan penghijrahan keluarganya bererti secara tidak langsung telah merungkaikan akar budaya al-Hallaj.

Di usianya yang sangat muda, al-Hallaj mulai mempelajari nahu Arab, membaca Al-Qur’an dan tafsir serta teologi. Ketika berusia 16 tahun, al-Hallaj menumpukan pembelajarannya, namun tetap merasakan keperluan untuk mempraktikkan apa yang telah dipelajarinya. Seorang bapa saudaranya bercerita kepadanya tentang Sahl at-Tustari, seorang sufi berani dan bebas, yang menurut hemat bapa saudaranya, Sahl telah menyebarkan ruh hakiki Islam.

Memang, Sahl adalah seorang sufi yang mempunyai kedudukan spiritual tinggi dan terkenal kerana tafsir Al-Qur’annya. Sahl mengamalkan secara ketat tradisi Nabi dan praktik-praktik kezuhudan, seperti puasa dan shalat sunat sekitar empat ratus rakaat sehari. Justeru, al-Hallaj pindah ke Tustar untuk berkhidmat dan mengabdi diri kepada sang sufi ini.

Dua tahun kemudian, al-Hallaj tiba-tiba meninggalkan Sahl dan pindah ke Bashrah. Tidak jelas mengapa al-Hallaj berbuat demikian. Sama sekali tidak dijumpai tentang rujukan ehwal corak pendidikan khusus yang diperolehnya dari Sahl. Tampaknya, al-Hallaj tidak dipandang sebagai murid yang istimewa. Al-Hallaj juga tidak menerima pendidikan khusus daripadanya.

Namun, ini tidak bererti bahawa Sahl tidak punya pengaruh pada dirinya. Memperhatikan sekilas praktik kezuhudan yang dilakukan al-Hallaj, telah mengingatkan kita pada Sahl. Ketika al-Hallaj memasuki Bashrah pada 884M, al-Hallaj sudah berada dalam tingkat kezuhudan yang sangat tinggi. Di Bashrah, al-Hallaj berjumpa dengan Amr al-Makki yang secara formal mentahbiskannya dalam tasawuf. Amr adalah murid Junaid, seorang sufi paling berpengaruh saat itu.

Al-Hallaj bergaul dengan Amr selama lapan belas bulan. Akhirnya al-Hallaj meninggalkan Amr juga. Tampaknya seorang sahabat Amr yang bernama al-Aqta yang juga murid Junaid mengetahui kemampuan dan kapasiti spiritual dalam diri al-Hallaj dan menyarankan agar al-Hallaj menikah dengan saudara perempuannya, (Massignon menunjukkan bahawa pernikahan ini mungkin mempunyai alasan politik, lantaran hubungannya dengan al-Aqta).

Namun, Amr tidak diminta pendapatnya, sebagaimana lazimnya harus dilakukan. Hal ini menimbulkan kebencian dan permusuhan serta bukan hanya memutuskan hubungan persahabatan antara Amr dan Al-Aqta, melainkan juga membahayakan hubungan guru-murid antara Amr dan al-Hallaj.

Al-Hallaj yang merasa memerlukan bantuan dan petunjuk untuk mengatasi situasi ini, berangkat menuju Baghdad dan tinggal beberapa lama bersama Junaid, yang menasihatinya untuk bersabar. Bagi Al-Hallaj, ini berarti menjauhi Amr dan menjalani hidup tenang bersama keluarganya dan ia kembali ke kota kelahirannya. Diperkirakan bahawa al-Hallaj memulai belajar pada Junaid, terutama lewat surat-menyurat, dan terus mengamalkan kezuhudan.

Enam tahun berlalu, dan pada 892M, al-Hallaj memutuskan untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah. Kaum Muslimin diwajibkan menunaikan ibadah ini sekurang-kurangnya sekali selama hidup (bagi mereka yang mampu). Namun, ibadah haji yang dilakukan al-Hallaj tidaklah biasa, melainkan berlangsung selama setahun penuh, dan setiap hari dihabiskannya dengan puasa dari siang hingga malam hari.

Tujuan al-Hallaj melakukan praktik kezuhudan keras seperti ini adalah untuk menyucikan hatinya supaya tunduk kepada Kehendak Ilahi sehingga dirinya benar-benar sepenuhnya diliputi oleh Allah. Al-Hallaj pulang dari menunaikan ibadah haji dengan membawa fikiran-fikiran baru tentang berbagai pengalaman seperti ilham Ilahi, dan al-Hallaj membahas fikiran-fikiran ini dengan para sufi lainnya. Di antaranya adalah Amr al-Makki dan mungkin juga Junaid.

Barangkali, kerana ini Amr segera menentang al-Hallaj. Aththar menunjukkan bahawa al-Hallaj datang kepada Junaid untuk kedua kalinya dengan beberapa pertanyaan ehwal, apakah kaum sufi harus atau tidak harus mengambil tindakan untuk memperbaiki masyarakat (al-Hallaj berpandangan harus, sedangkan Junaid berpandangan bahawa kaum sufi tidak usah memperhatikan kehidupan sementara di dunia ini). Junaid tidak mahu menjawab, yang membuat al-Hallaj marah dan kemudian pergi.

Ketika al-Hallaj kembali ke Bashrah, ia memulai mengajar, memberi kuliah, dan menarik sejumlah besar murid. Namun fikiran-fikirannya bertentangan dengan ayah mertuanya. Walhasil, hubungan merekapun semakin genting, dan ayah mertuanya sama sekali tidak mahu mengakuinya. Al-Hallaj pun kembali ke Tustar, bersama dengan isteri dan adik iparnya, yang masih setia kepadanya.

Di Tustar, al-Hallaj terus mengajar dan menjadi pendidik yang cemerlang. Akan tetapi, Amr al-Makki yang tidak boleh melupakan konflik mereka, lalu mengirimkan surat kepada orang-orang terkemuka di Ahwaz dengan menuduh dan memburuk-burukkan nama al-Hallaj. Situasinya ini makin meruncing, sehinggakan al-Hallaj memutuskan untuk menjauhkan diri dan tidak lagi bergaul dengan kaum sufi. Sebaliknya, al-Hallaj memilih untuk terjun dalam kancah kehidupan duniawi.

Al-Hallaj meninggalkan jubah sufi selama beberapa tahun, tapi tetap terus mencari Tuhan. Pada 899M, al-Hallaj berangkat mengadakan pengembaraan apostolic pertamanya ke batasan timur laut negeri itu, kemudian menuju selatan, dan akhirnya kembali lagi ke Ahwaz pada 902M. Dalam perjalanannya, al-Hallaj berjumpa dengan guru-guru spiritual dari berbagai macam tradisi di antaranya, Zoroastrianisme dan Manicheanisme.

Al-Hallaj juga mengenal dan akrab dengan berbagai terminologi yang mereka gunakan, yang kemudian digunakannya dalam karya-karyanya belakangan. Ketika al-Hallaj tiba kembali di Tustar, al-Hallaj mulai mengajar lagi dan memberikan kuliah. Al-Hallaj berceramah tentang berbagai rahsia alam semesta dan tentang apa yang terbuku dalam hati para jamaahnya.

Akibatnya, al-Hallaj dijuluki sebagai Hallaj al-Asrar (kata Asrar boleh bermakna rahasia atau kalbu. Jadi al-Hallaj adalah sang penggaru segenap rahasia atau Kalbu, kerana Hallaj bererti seorang penggaru) sampaikan berjaya menarik sejumlah besar pengikut. Namun, kata-katanya yang tidak lazim didengar itu telah membuat sejumlah ulama tertentu berasa takut, dan al-Hallaj pun dituduh sebagai bomoh.

Setahun kemudian, al-Hallaj menunaikan ibadah haji kedua. Kali ini, al-Hallaj menunaikan ibadah haji sebagai seorang guru disertai empat ratus pengikutnya. Banyak legenda dituturkan dalam perjalanan ini berkenaan dengan diri al-Hallaj ekoran pelbagai karamah yang ada padanya.

Semuanya ini semakin membuat al-Hallaj dituduh mempunyai perjanjian dengan jin. Sesudah melakukan perjalanan ini, al-Hallaj memutuskan meninggalkan Tustar untuk selamanya dan bermukim di Baghdad, tempat tinggalnya sejumlah sufi terkenal. Al-Hallaj bersahabat dengan dua orang, iaitu Nuri dan Syibli.

Pada 906M, al-Hallaj memutuskan untuk meneruskan tugas mengIslamkan orang-orang Turki dan orang-orang kafir. Ia berlayar menuju India selatan, pergi keperbatasan utara wilayah Islam, dan kemudian kembali ke Bagdad. Perjalanan ini berlangsung selama enam tahun dan semakin membuatnya terkenal di setiap tempat yang dikunjunginya. Jumlah pengikutnya juga makin bertambah.

Tahun 913M adalah turning point bagi karya spiritualnya. Pada 912M, al-Hallaj pergi menunaikan ibadah haji untuk ketiga kalinya dan sekaligus merupakan kali terakhir. Ibadanhnya ini berlangsung selama dua tahun, serta berakhir dengan diraihnya suatu kesedaran tentang Kebenaran.

Di akhir 913M inilah, al-Hallaj merasa bahawa hijab-hijab ilusi telah terangkat dan tersingkap, yang menyebabkan dirinya bertatap muka dengan sang Kebenaran (Al-Haqq). Di saat inilah, al-Hallaj mengucapkan, “Akulah Kebenaran” (Ana Al-Haqq) dalam keadaan yang fana’. Perjumpaan ini membangkitkan dalam dirinya keinginan serta hasrat untuk menyaksikan cinta Allah pada manusia dengan menjadi “haiwan korban”.

Al-Hallaj rela dihukum bukan hanya semata-mata kerana dosa-dosa yang dilakukan oleh setiap muslim, melainkan juga kerana dosa-dosa segenap manusia. Al-Hallaj kini menjadi seorang Jesus Muslim. Sungguh, al-Hallaj memang menginginkan tiang gantungan.

Di jalan-jalan kota Baghdad, di pasar, dan di masjid-masjid, seruan aneh pun terdengar: “Wahai kaum muslimin, bantulah aku! Selamatkan aku dari Allah! Wahai manusia, Allah telah menghalalkanmu untuk menumpahkan darahku, bunuhlah aku, kalian semua bakal memperoleh pahala, dan aku akan datang dengan suka rela. Aku ingin si terkutuk ini (menunjuk pada dirinya sendiri) dibunuh.” Kemudian, al-Hallaj berpaling pada Allah seraya berseru, “Ampunilah mereka, tapi hukumlah aku atas dosa-dosa mereka.”

Yang menghairankan, kata-kata ini telah mengilhami orang-orang untuk menuntut adanya perubahan dalam kehidupan dan masyarakat mereka. Lingkungan sosial dan politik waktu itu menimbulkan banyak ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan kelas penguasa. Orang ramai menuntut agar khalifah menegakkan kewajipan yang diamanahkan Allah atas dirinya. Sementara itu, yang lain menuntut adanya pembaharuan dalam masyarakat sendiri.

Maka tak aneh lagi, kerana itu al-Hallaj mempunyai banyak sahabat dan musuh di dalam mahu pun di luar istana khalifah. Para pemimpin oposisi, yang kebanyakkan adalah murid al-Hallaj, telah memandangnya sebagai Imam Mahdi atau juru selamat, dan dengan harapan berusaha meraih kekuasaan, serta berusaha memanfaatkan pengaruhnya pada masyarakat untuk menimbulkan pergolakan.

Manakala, para pendukungnya dari kalangan pemerintahan melindunginya sedemikian rupa sehingga al-Hallaj boleh membantunya mengadakan pembaharuan sosial. Di atas segalanya ini, maka berbagai krisis pun muncul dan sudah pasti akan berakhir secara dramatik.

Pada akhirnya, al-Hallaj, ekoran pandangan-pandangannya tentang agama, telah menyebabkan dirinya berada dalam posisi yang berseberangan dengan kelas penguasa ketika itu. Dan, pada 918M, al-Hallaj diawasi, manakala seterusnya pada 923M al-Hallaj ditangkap.

Sang penasihat khalifah, termasuklah di antaranya sahabat al-Hallaj sendiri, untuk beberapa ketika telah berhasil menahannya dari dikenakan hukuman bunuh. Sebaliknya, Al-Hallaj dipenjara hampir selama sembilan tahun. Selama itu, al-Hallaj terjebak dalam sengketa antara segenap sahabat dan musuhnya. Sementara, serangkaian pemberontakan dan kudeta pun meletus di Baghdad.

Al-Hallaj dan sahabat-sahabatnya akhirnya disalahkan dan dituduh sebagai penghasut. Ragam peristiwa inilah yang mendorong perebutan kekuasaan yang sangat tajam di kalangan istana khalifah. Akhirnya, wazir khalifah, aitu musuh tradisi al-Hallaj kini berada di atas tampuk, lalu menzahirkan kekuasaan atas musuh-musuhnya dengan menjatuhkan hukuman mati ke atas al-Hallaj.

Sebelum al-Hallaj dihukum di atas tiang gantungan, al-Hallaj lebih dahulu disiksa di hadapan khalayak dengan kaki tangannya di potong. Manakala, kepalanya pula dipenggal sehari kemudian, dan sang wazir sendiri hadir dalam peristiwa itu. Sesudah kepalanya terpenggal, tubuhnya pula disiram minyak dan dibakar. Debunya kemudian dibawa ke menara di tepi sungai Tigris lalu diterpa angin serta hanyut di sungai itu.

Demikianlah, al-Hallaj dibunuh secara kejam. Akan tetapi, al-Hallaj tetap hidup dalam kalbu orang-orang yang merindukan pencapaian ruhaninya. Dengan caranya yang tersendiri, al-Hallaj telah menunjukkan kepada para pencari kebenaran akan langkah-langkah yang mesti ditempuhi oleh sang pecinta supaya sampai kepada kekasihnya.

Advertisements

Komen-komen»

1. cahaya ketuhanan - September 9, 2009

salam….erm sbenar kisah tentang al halaj ini adalah satu kisah tentang syariat dan hakikat..rahsia makrifat ,,,,ianya adalah rahsia syariat dan rahsia hakikat itu sendiri…huruf dalam setiap perkataan ianya berdiri dengan telliti dan sempurna dan lengakap dalam ilmu allah…ALLAH LEBIH MENGETAHUI…JANGAN LAH KAMU SEMUA BERGADUH PASAL AL HALAJ LAGI ,,,,SY TIDAK SANGGUP kmu bergaduh pasal al halaj kerna al halaj nak ajar sedarkan kamu ajaran hakikat muhammad yang sebenar….ianya hanya bagi insan yang mampu untuk ikut jalan al halaj kerna ianya cukup teliti dan rahsia…..yang xmampu tu jangan la menghina antara satu sama lain…kerna kita insan adalah rahsia,,,,erm baik kita tenang dan sabar dalam perkara baru kita boleh melihat antara baik dan jahat dan antara sesat dan benar,,,pikir?


Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: