jump to navigation

Jihad dan hermeneutika Jun 26, 2006

Posted by ummahonline in Artikel.
trackback

Oleh: Muhammad Ja’farDalam hermeneutika, ada dua pandangan berbeza tentang proses penafsiran sebuah teks. Pertama, pandangan yang berpegang pada prinsip atau kredo ‘kematian pencipta teks’, yang ertinya juga ‘hidupnya penafsir’ atau ‘pembaca teks’.

Menurut pandangan ini, sebuah teks bebas untuk ditafsirkan oleh para pembaca atau penafsirnya, sesuai dengan kemahuan dan kepentingannya. Ketika sebuah teks telah diciptakan dan dilemparkan ke khalayak pembaca, ketika itu pula sang pengarang atau pencipta teks tak memiliki kuasa atau autoriti apa pun untuk mengatur proses dan hasil tafsiran atas teks yang dibuatnya.

Di sini, faktor subjektiviti sangat kuat. Penafsir memiliki kebebasan penuh untuk menafsir teks sesuai konteks yang melatarinya. Dalam hal ini, latar belakang kehidupan dan kondisi sosial, politik, ekonomi dan kultur seorang penafsir menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi cara seorang individu menafsirkan sebuah teks yang kemudian menentukan hasil akhir sebuah tafsir. Jadi, konteks penafsir tak boleh diabaikan.

Berseberangan dengan aliran hermeneutika di atas, terdapat aliran kedua yang relatif lebih ketat dalam mengatur proses penafsiran atas sebuah teks. Bagi aliran ini, yang ditahbiskan justeru ‘kematian penafsir atau pembaca’, dan ertinya ‘hidupnya pencipta teks’.

Menurut pandangan ini, penafsir atau pembaca tidak memiliki hak atau autoriti untuk menafsirkan teks sesuai dengan keinginan dan kepentingannya. Sebaliknya, seorang penafsir memikul tugas atau kewajiban untuk mengungkap makna sebagaimana yang dimaksud oleh si pencipta teks. Jadi penafsir turut memikul amanat untuk menelusuri makna yang dimaksud oleh pengarang atau pencipta teks dalam teks yang diciptakannya.

Keberhasilan sebuah proses penafsiran, dalam perspektif ini, terletak pada keberhasilan penafsir dalam mengungkap makna sebuah teks sebagaimana yang dimaksudkan oleh pengarangnya.

Untuk boleh mencapai sasaran bagi mengungkap makna yang ‘disimpan’ oleh seorang pengarang dalam sebuah teks, maka hermeneutika aliran kedua ini memberikan pendekatan yang harus dipatuhi tatkala seorang penafsir menafsirkan sebuah teks, iaitu ‘konteks’ teks.

Ketika mencipta teks, pengarang tentu dilingkupi oleh sebuah kondisi sosial, ekonomi, budaya atau politik. Agar hasil penafsiran tidak melencong, berbagai faktor tersebut harus dipertimbangkan serta dijadikan panduan tatkala proses penafsiran berlangsung. Menafsir teks harus berdasarkan ‘konteks’ pencipta teks.

Dalam persoalan jihad pun demikian, adalah persoalan tafsiran teks. Dengan kata lain, jihad berada dalam ruang lingkup hermeneutika, yang boleh menghasilkan ragam makna yang satu dan lainnya bukan saja ada kemungkinan berbeza tapi bahkan sangat mungkin bertolak belakang.

Hal ini, misalnya dapat kita rujuk pada literatur pemikiran Islam yang berkembang dewasa ini. Oleh sebahagian pemikir Islam, terminologi jihad dimaknai sebagai perjuangan untuk menciptakan perdamaian tanpa kekerasan. Di sini, bentuk penerapan jihad adalah perjuangan di jalur struktural serta budaya – sama ada dengan dialog ataupun persuasif.

Namun ada juga tafsiran jihad versi yang lain. Iaitu jihad dimaknai sebagai perjuangan dengan cara ‘melakukan sebuah tindak kekerasan demi sebuah tujuan tertentu yang bersifat suci’. Jihad identik dengan ‘perang (suci)’.

Selain dua tafsiran tersebut, dalam cakrawala pemikiran Islam semasa, sebahagian intelektual Islam juga memaknai jihad sebagai sebuah ‘perjuangan yang berorientasi sosial-kemanusiaan’. Berjuang memberantas kemiskinan, menentang dan menghapuskan korupsi, memperjuangkan hak-hak rakyat kecil, serta sederet perjuangan bervisi sosial-kemanusiaan yang lain, dinilai sebagai penerapan konsep jihad. Betapa jauh berbezanya tafsiran ‘jenis’ ketiga ini, dibandingkan dengan dua penafsiran di atas.

Inilah kekuatan sebuah tafsir dan keunikan sebuah teks. Sederhananya, inilah permainan cantik hermeneutika jihad. Teks jihad dapat ditafsirkan atau boleh menghasilkan penafsiran yang sangat beragam, bahkan bertentangan satu sama lain.

Tapi uniknya, masing-masing meyakini kebenaran hasil penafsirannya. Seorang penafsir menganggap bahawa tafsir yang dihasilkannya tidak salah. Demikian juga penafsir yang lainnya.

Sampai di sini, ada dua kemungkinan yang boleh terjadi; pertama, seorang penafsir mendakwa penafsirannya benar dan menyalahkan penafsiran lain. Kedua, semua penafsiran berbeza dianggap sama-sama memiliki nilai kebenaran. Perbezaan hanyalah persoalan bagaimana masing-masing penafsir memahami dan mentafsirkan sebuah teks sesuai dengan kemampuan subjektifnya.

Namun, masalah yang timbul, sebuah teks dapat menghasilkan penafsiran-penafsiran yang saling bertolak belakang. Misalnya, teks jihad yang ditafsirkan sebagai konsep agama yang ‘melegitimasi kekerasan’ dan sebagai konsep yang menyerukan ‘perdamaian tanpa kekerasan’.

Di sini, peranan yang dimainkan oleh seorang penafsir terasa kekuatannya. Seorang penafsir memiliki autoriti besar untuk menafsirkan teks. Di hadapan penafsir, teks boleh ditafsirkan sesuai dengan alur pemikiran dan jalan logikanya. Dalam hal ini yang perlu ‘diwaspadai’ adalah kepentingan yang menjadi orientasi penafsir ketika mentafsirkan sebuah teks. Kepentingan apa yang melatarbelakangi sang penafsir, maka itu tentu akan sangat besar mempengaruhi proses dan hasil tafsirannya.

Kepentingan boleh menjadi ‘hantu malam’ yang menyusup ke tengah-tengah gelapnya proses berlangsungnya tafsiran. Tanpa selalu disadarinya. Kepentingan boleh menyusup dalam ketidaksedaran penafsir dan menjelma menjadi kawalan pengendali dalam proses penafsiran yang kita lakukan.

Namun, kemungkinan sebaliknya juga boleh terjadi. Bukan tidak mungkin dua autoriti (subjek) yang berbeza menghasilkan sebuah tafsiran yang sama atas sebuah teks. Satu teks, dua subjek (penafsir), tapi satu hasil tafsiran yang tidak berbeza.

Contohnya, seorang ulama dan tentera sama-sama menafsirkan kata jihad sebagai ‘perjuangan fizikal di medan perang’. Walaupun memiliki dua cakrawala pemikiran yang berbeza iaitu cakrawala agama dan ketenteraan, namun keduanya memiliki penafsiran yang sama atas makna teks jihad. Di sini, keduanya disatukan oleh sebuah kepentingan yang sama.

Dilihat dari sudut pandang ini, terlihat jelas bahawa persoalan jihad adalah persoalan tafsiran. Dan dalam hal ini, hermeneutika, sebagai seni untuk menafsir, menjadi penting untuk dijadikan alat analisis.

Dengan hermeneutika kita boleh melihat latar belakang seseorang menafsirkan teks jihad. Baik ditafsirkan sebagai perjuangan dengan ‘perang’, ‘damai’, atau juga perjuangan ‘sosial-kemanusiaan’. Termasuk juga latar belakang seseorang menafsirkan teks jihad sebagai legitimasi untuk melakukan keganasan. Identifikasi Islam dengan terorisme, merupakan dampak dari dilakukannya tindakan teror dengan mengatasnamakan konsep Islam berupa jihad.

Praktik eksploitasi, dominasi, hegemoni serta monopoli sebuah kekuatan politik-ekonomi tertentu di sebuah kawasan atas kekuatan politik-ekonomi yang lain pada kawasan yang berbeza dalam tata dunia baru merupakan pemicu mendasar merebaknya terorisme atas nama agama. Tindakan teror, salah satunya adalah penafsiran keras pada teks jihad, hanyalah salah satu bentuk perlawanan terhadap kekuatan dominatif dan eksploitatif tersebut.

Di masa mendatang, jika persoalan mendasar ini tidak diatasi, akan muncullah pula modus yang lebih beragam. Sebab motif tersebut hanyalah merepresentasikan teks suci agama berdasarkan prinsip non-kekerasan secara mendasar harus disertai dengan upaya untuk menciptakan tata dunia global yang adil dan sejahtera.

Advertisements

Komen-komen»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out / Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out / Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out / Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out / Tukar )

Connecting to %s

%d bloggers like this: