jump to navigation

Memekarkan keikhlasan November 24, 2006

Posted by ummahonline in Artikel.
trackback

Oleh: Musthaffa AhmadSegala perbuatan kita agar mendapat rahmat dan ridha dari Allah dasarnya adalah keikhlasan. Ikhlas inilah yang menjadi dasar kita dalam melakukan segala amal perbuatan . Perbuatan amal baik yang tidak berdasarkan keikhlasan, tidak akan mendapatkan apa-apa dari Allah.

Inilah yang menjadi makna dari hadist Nabi “Jika kamu melakukan suatu amal, maka lakukanlah dengan penuh keikhlasan kepada Allah, kerana tidak ada amal hamba yang diterima kecuali yang ikhlas”. Niat yang didasari keikhlasan untuk mencari ridha Allah inilah yang memberi nilai bagi amal perbuatan kita.

Memahami ikhlas dengan benar akan memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia. Kerana ikhlas yang sejati ialah mengarahkan seluruh amal perbuatan kita kerana mengaharap ridha Allah Swt. Ikhlas inilah yang dapat memberikan nilai kesucian dan ketinggian nilai bagi suatu amal perbuatan manusia. Tanpa keikhlasan kerana Allah ini, maka segala amal perbuatan kita tidak bernilai di mata Allah.

Dalam suatu riwayat Imam Ja’far Shadiq menjelaskan tentang ikhlas, “Janganlah kau bersedekah di hadapan khalayak kerana mencari pujian dari manusia. Sebab, jika kamu lakukan itu bererti kamu telah mengambil balasan dari mereka. Akan tetapi, bersedekahlah yang seandainya tangan kananmu yang memberikan maka tangan kirimu tidak mengetahuinya. Ketahuilah bahawa Dzat yang kamu bersedekah kerana-Nya secara rahsia, akan membalasmu secara terang-terangan di hadapan jutaan orang pada hari yang tidak lagi berguna pujian manusia.” Riwayat ini menjelaskan bahawa ketika kita beramal, semua penilaian adalah pada Allah semata, bukan pada manusia.

Keikhlasan yang berorientasi Ilahiah menisbatkan seluruh amal baik yang dia lakukan adalah kerana karunia Allah.Sungguh, jika ia menisbatkan amal baik itu berasal dari dirinya sendiri, maka taufik yang diberikan Allah kepadanya menjadi terhapus. Jadi segala amal baik kita seperti membantu orang-orang fakir, melaksanakan shalat malam, dan berjihad di jalan Allah, itu terlaksana berkat kurnia Allah semata.

Amal yang disertai dengan keikhlasan inilah yang akan meningkatkan kualitas ruhani kita. Jika seorang doktor, pedagang, dan pekerja dengan melaksanakan tugasnya dengan ikhlas, maka segala tindakanya bernilai amal. Segala amal mereka tersebut akan meningkatkan kualitas kesempurnaan ruhani mereka. Begitu juga orang yang berjuang di jalan Allah SWT, selama motivasi keberang-katannya bukan kerana ridha Allah, dan untuk mendekatkan diri kepda-Nya serta pelaksanaan tugas syariat. Selama ikhlas ini belum melekat atas orang yang pergi ke medan jihad, maka ia tidak dapat mencapai predikat mujahid mes-kipun ia dinamai dan dipanggil dengan sebutan itu. Boleh jadi secara zahir ia memang sebagai mujahid, namun secara batin ia tidak demikian.

Dalam al-Quran dikatakan, “Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat riya’ dan enggan (menolong dengan) barang berguna.” (107: 4-7). Dari ayat tersebut dapat ditarik sebuah makna bahawa keikhlasan inilah dasar dari segala amal perbuatan manusia. Ketika shalat yang berdasarkan ketentuan Islam adalah kewajiban yang diperintahkan Allah, namun keikhlasan menjadi kunci pelak-sanaan. Kerana jika tidak didasari keikhlasan maka itu adalah riya’. Maka shalat yang dilaksanakan tersebut tidak sah, bahkan akan mengantarkan pada jurang kekufuran.

Dalam suatu cerita yang pernah dirakamkan, bahawa nanti di hari kiamat didatangkan seseorang yang secara zahir ia tampak sebagai orang syahid. Kemudian ia ditanya. “Siapa kamu dan apa yang kamu persembahkan di dunia untuk akhi-ratmu?” Ia menjawab, “ Aku berada ditengah-tengah medan pertempuran. Aku berperang dan terluka. Aku berada di garis terdepan hingga aku akhirnya terbunuh di jalan Allah SWT. “Lalu dikatakan kepadanya, “Kamu telah berbohong. Memang benar kamu berada di medan pertempuran, bahkan berada di garis terdepan hingga kamu terbunuh di sana, tetapi mengapa? Itu semua kamu lakukan agar kamu dikatakan sebagai lelaki pemberani. Dan, agar kamu mendapat pujian ahsanta wa barakal-lahufika, (kamu telah melakukan kebaikan dan mudah-mudahan Allah member-katimu).” Kemudian datanglah perintah Ilahi agar ia dilemparkan ke Jahanam.

Dengan demikian keikhlasan dalam mencari ridha Allah menjadi orientasi amal perbuatan kita. Seorang muslim yang mampu mengikhlaskan niat untuk Allah dalam semua amalnya, maka ia akan mendapatkan pahala dari semua amalnya, bahkan amal-amal yang bersifat mubah yang dilakukan dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Makan, misalnya, boleh menjadi amal yang bernilai ibadah dan suci serta mempunyai pahala di sisi Allah jika dikerjakan dengan niat memperkuat badan dalam rangka menolong Islam dan jihad fi sabilillah.

Keikhlasan ini telah tercermin pada para nabi dan orang-orang suci. Mereka bagai “malaikat” kerana akal mereka telah mampu mengalahkan nafs. Jika kita meneladani dan mengikuti petunjuk me-reka, hal itu bererti akal-nya telah mampu mengalahkan nafs. Tetapi, tentu saja kita tidak mungkin sampai pada maqam yang mereka miliki, di mana akal mereka telah benar-benar mengalahkan nafs. Para nabi dan para Imam merupakan contoh manusia yang segala tindakan mereka ialah perwujudan dari akhlak mulia, kerana keikhlasan telah mewujud dari mereka.

Husain Mazhahiri, dalam karyanya Menelusuri Makna Jihad, menyebutkan lima ciri keikhlasan. Pertama, hendaklah dorongan dan ejekan (usaha mengecilkan hati) orang lain tidak berpengaruh baginya. Yakni, seandainya dikatakan kepadanya, “ahsanta” dan ia mendapatkan pujian yang lain, maka ia tidak bergem-bira dengan semua itu. Dan sebaliknya, jika ia tidak mendapatkan pujian apa pun, ia juga tidak bersedih. Seorang yang ikhlas kepada Allah SWT tidak pernah mengharapkan dari siapa pun balasan dan ucapan terima kasih.

Ciri kedua, keikhlasan ialah tidak adanya kebanggaan dan kecongkakan di hadapan manusia atas amal-amal shalehnya. Misalnya, seorang yang ikhlas tidak akan memulai pembicaraan tentang dirinya dengan memuji dirinya pada se-tiap majelis yang didudukinya. Jika ia melakukan itu, maka itu adalah bentuk dari kecongkak-kan dan berbangga-bangga dengan amal yang justeru akan “membakarnya” dan menghilangkan pahalanya.

Sedangkan ciri keikhlasan yang ketiga, adalah kemenangan dan kekala-han lahiriah baginya sama saja. Jadi jika seorang pejuang Islam (mujahid), jika ia mampu mengalahkan musuhnya, maka ia berhasil mewujudkan tujuannya. Apabila secara lahiriah ia dikalahkan, maka pada hakikatnya ia juga memperoleh kemenangan. Ia telah berhasil mewujudkan apa yang diinginkannya. Ia harus meng-angkat kepala (tidak menunjukkan kekecewaan), kerana ia telah menunaikan kewajiban syariat dan ia telah bersungguh-sungguh dalam kedua kea-daan tersebut. Pelaksanaan kewajiban dengan sendirinya bagi seorang hamba merupakan kemenangan terbesar.

Sedangkan ciri keikhlasan yang keempat, adalah pemecatan dan penem-patan jabatan yang diterimanya tidak sampai mengubah sikap seorang pejuang Islam. Baginya semua masalah ini sama saja. Yakni, keadaannya tidak berubah jika ia dipecat dari kedudukannya lalu ditempatkan di jabatan yang lain. Bahkan jika ia ditentukan untuk menduduki suatu jabatan atau diserahi suatu tanggung jawab lalu ia mengetahui bahawa ada orang lain yang lebih pantas darinya dan lebih mampu melakukannya, maka saat itu ia harus meninggalkan tanggung jawab tersebut dan menyerahkannya kepada orang yang lebih mampu.

Ciri kelima dari keikhlasan adalah seseorang tidak akan memanfaatkan jabatan, kekuasaan, dan segala atributnya dan lain-lainnya, sebagai sarana untuk berbangga-banggaan dan takabur atas orang-orang lain. Jika keadaannya demi-kian, maka hal itu akan menjadi berhala. Barangsiapa memanfaatkan cara yang salah ini, maka amalnya tidak disertai dengan ikhlas, dan pada hari kiamat ia akan dipanggil sebagai orang yang musyrik.

Keikhlasan akan menjadikan manusia mempunyai kualiti yang tinggi dalam keimanan. Seiring dengan itu maka kemampuan ruhani manusia yang ikhlas akan mengalami peningkatan. Manusia tersebut akan mencapai tingkat insan kamil, kerana semua amal shaleh yang dilakukannya merupakan bentuk dari kecintaannya pada Allah Swt.

Advertisements

Komen-komen»

1. Ahmad - September 14, 2008

Smoga Ahmad ga salah. Hanya ridha Allah yg penting. Ahmad sering mrasa kejujuran n keikhlasan mjadikan ahmd seorg lugu,penurut. Smoga ahmad mampu memahami ‘akal mampu mengalahkan nafsu’. Mohn doa restu n bimbingan

2. Ahmad - September 14, 2008

Ahmad mcoba mempelajari keikhlasan. Mohñ doa restu n bimbingannya


Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: