jump to navigation

Shahidan Radiman: Kita Berada Pada Sempadan Sains! Disember 7, 2006

Posted by ummahonline in Wawancara.
trackback

Oleh: Aqil Fithri

Wawancara yang cenderung bersifat diskusi ini pada asalnya sekadar bertujuan untuk memberi tumpuan terhadap mekanik kuantum dan metafizik.

Namun begitu, ia turut dimuatkan sekali perbincangan mengenai konsep masa, teori supertetali dan kosmologi. Diharap butiran idea oleh Prof. Madya Dr. Shahidan Radiman (UKM) ini bermanfaat untuk wacana khalayak.

Banyak ahli fizik bermasalah dengan mekanik kuantum. Malah, Richard Feynman (1918-1988) yang mendapat anugerah Nobel ekoran sumbangannya dalam elektrodinamik kuantum pernah berkata, �jika sesuatu teori fizik itu tidak dapat dibuktikan menerusi ujikaji, maka ia adalah wacana falsafah.� Namun, sejauh manakah kentalnya perbahasan metafizik dalam mekanik kuantum?

Terlebih dahulu, harus ditegaskan bahawa sememangnya terdapat wacana metafizik dalam mekanik kuantum. Saya percaya begitu, iaitu menerusi peranan pencerap ketika ujikaji dilakukan. Sebab pencerap ini lazimnya akan dikaitkan dengan pengukuran dalam proses penyukatan kuantum. Mudahnya, sebelum sesuatu zarah diukur, ia akan mengalami kebarangkalian pada fungsi gelombangnya. Maknanya kita tidak tahu nilai momentum serta kedudukannya, jika sukatan tersebut dilakukan secara serentak. Maka, maknanya sekarang penceraplah yang akan memainkan peranan bagi menentukan pilihan sukatan pertama, iaitu sama ada momentum zarah atau kedudukan zarah. Tidak boleh kedua-duanya secara serentak!

Di samping itu, dari mekanik kuantum ini timbulnya soal kesedaran (consciousness). Hal ini terkesan kuat dalam soal pendualan zarah-gelombang. Umpamanya, kalau kita mencerap gelombangnya, maka kita sudah tentu akan dapat sifat gelombang zarah tersebut. Manakala, kalau kita mahu mencerap pula zarah, maka kita akan dapat sifat zarahnya. Di sini juga kita tidak dapat mengukur kedua-duanya (zarah dan gelombang) sekaligus. Jadi, sifat yang atribut yang dihasilkan oleh zarah ini bergantung kepada kehendak kita. Di situlah kesedaran seperti yang disebutkan tadi. Nah, itu baru perbincangan dari aspek pendualan zarah.

Jadi, hubungan antara pencerap dengan objek yang diamati itu boleh dirumuskan dalam bentuk apa? Sebab, banyak ahli fizik sendiri yang kebingungan untuk menentukan sama ada ia bersifat objektif, omnijektif atau subjektif, ataupun istilah-istilah lain lagi? Kerana dari kebingungan inilah, lahirlah mazhab yang menolak atau menerima tentuisme. Fenomena ini dapat dicermati dalam mekanik kuantum amnya. Malah, diskusi agung antara Neils Bohr (1885-1962) dan Albert Einstein (1979-1955) adalah antara contoh terbaik untuk mengambarkan tentang hal ini.

Sebenarnya begini. Ada dua rumusan besar hasil dari perbincangan oleh ahli fizik kuantum. Pertama ialah keupayaan alatan ujikaji yang kita gunakan. Ini kerana apabila kita mahu mengukur benda yang bersifat kuantum, maka kita tidak harus mengunakan alat yang bersifat klasik (Newtonan). Paradoks ini harus kita fahami terlebih dahulu. Kedua, peranan pencerap itu sendiri dari segi mindanya, maksudnya kesedaran tadi. Saya ungkapkan hal ini kerana, kalau asalnya tadi semuanya dalam bentuk keupayaan (pontential), maka pastinya kebarangkaliannya itu dapat ditentukan. Tetapi, apabila ukuran dilakukan, maka ukuran kita akan jatuh pada nilai-nilai tertentu. Jadi, seolah-olah apa yang kita panggil sebagai keruntuhan fungsi gelombang wujud di situ. Kerana itu, sesetengah ahli fizik mendakwa bahawa minda kita yang membayangkan keruntuhan fungsi gelombang. Ironinya, sebetulnya fungsi gelombang tersebut tidak runtuh. Walau bagaimanapun, itu masih berterusan menjadi polemik. Misalnya kita boleh soroti pertentangan antara dua mazhab dalam mekanik kuantum: Copenhagenisme versus Banyak Alam (Many-worlds Interpretation).

Ya, itu ada benarnya. Kerana ciri ketara antara dua mazhab tersebut ialah soal keruntuhan fungsi gelombang sepertimana yang dibincangkan tadi. Dalam mazhab Copenhagen, keruntuhan fungsi gelombang memang berlaku. Sebaliknya, dalam mazhab banyak alam yang dirintis oleh Hugh Everett III (1930-1982) pada tahun 1957, dan kemudiannya diperkemaskan oleh John A. Wheeler (1911-sekarang), fungsi gelombangnya sempurna dengan pembentukan cabangan-cabangan yang baru. Namun, sayangnya, mazhab Banyak Alam ini terlalu sarat dengan metafizik, sehingga sukar diterima oleh kebanyakan ahli fizik tegar. Tetapi, bukankah persoalan tersebut merupakan masalah matematik, bukannya masalah fizik?

Bagi saya dua-duanya, sama ada matematik atau fizik, masing-masing ada sumbangan dan kaitannya. Maknanya, kalau kita nak formulasikannya dari segi matematik, itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Sebab, everything can be quantified. Cuma, masalah tingkat ketinggian matematik itu yang menjadi persoalannya. Itu sahaja! Sepertimana juga untuk memahami teori kenisbian Einstein, maka untuk mendalaminya kita harus menelaah dahul tentnah tensor. Duhulu, sewaktu zaman Newton, ahli fizik dan matematik hanya terdedah dengan vektor. Justeru, saya fikir kedua-duanya diperlukan sekaligus.

Bagaimana pula persoalan metafizik yang diutarakan oleh John Stewart Bell (1928-1990) dengan pembinaan pemboleh ubah tersembunyi? Bukankah di sini bangkitnya juga soal antara non-lokal dan realiti dalam mekanik kuantum?

Sebenarnya, tanggapan yang dikemukakan oleh Bell tersebut adalah melibatkan soal masa dan ruang. Dan, apa yang dicadangkan oleh Bell ini hakikatnya mendukung pandangan bahawa mekanik kuantum adalah banyak melibatkan soal non-lokal. Non-lokal di sini bermaksud, tiada kawalan masa, dan juga tiada kawalan ruang.

Jadi, itukan wacana metafizik juga, bukan?

Ya, masih metafizik! Sebab itu, agak aneh juga teorem Bell ini. Dia menceritakan lebih metafizik daripada fizik.

Begitu juga dengan gagasan holisme kuantum yang cuba dikembangkan oleh David Bohm (1917-1992). Seperti Bell, Bohm turut membina teori pemboleh ubah tersembunyi untuk menyelesaikan keruntuhan fungsi gelombang. Kini, setelah Bohm, Roger Penrose (1931-sekarang) pula yang gigih berusaha ke arah mengukuhkan tentuisme (determinism) dalam mekanik kuantum ini. Sebab itu, Stephan Hawking (1942-sekarang) tidak begitu senang dengan usaha Penrose ini.

Bagi saya, kita sebenarnya sudah berada pada sempadan sains. Mekanik kuantum mungkin adalah antara sempadannya. Sebab, bagi saya lagi, ada dua perkara penting di situ. Pertama, skala kuantum mekanik yang kita kaji kini sudah menjangkau kepada domain yang tidak boleh lagi dibuktikan oleh mana-mana teori fizik pun. Nilai 10ˉ�5m (jarak Planck) mungkin sama sekali tidak dapat dilepasi. Malah, 10ˉ��m pun belum tentu lagi. Nah, itu baru dari segi skala mikroskopik.

Mungkin ada kebenarannya! Bahkan, fungsi cahaya dalam penyukatan pada alam mikroskopik ini turut menganggu kita. Kerana, ketika kita mahu menyukat kedudukan zarah, maka cahaya akan menggangu momentumnya. Sebaliknya jika kita hendak menyukat momentum pula, maka kedudukannya pula terganggu. Dengan kata lain, seperti yang disuarakan oleh Stpehan Hawking, �semakin tepat kita berusaha mengukur kedudukan zarah tersebut, maka makin kurang tepat sukatan pada momentumnya, dan begitulah sebaliknya�. Inilah dilematik Prinsip Ketidakpastian yang dikemukakan oleh Werner Heisenberg (1901-1976). Jadi, jika mana-mana ujikaji gagal untuk dicerap pada skala tersebut kerana halangan skala serta hambatan cahaya, maka begitu juga dengan persoalan mengenai masa. Masa juga satu perbincangan yang tak kunjung padam dalam fizik. Nah, bagaimana kita mahu menjelaskan tentang dilematik masa ini?

Memang! Dari segi masa pun persis begitu juga. Sebab tabii masa itu sendiri tidak kita ketahui. Contohnya, menurut salah satu pandangan, ada ahli fizik yang menyatakan bahawa tabii masa ini mempunyai jeramping masa (time arrow) yang mana ia boleh ditentukan oleh hukum termodinamik. Pandangan ini pun sendiri masih lagi bersifat kabur. Jadi, kejadian masa ini sampai kini kita masih tak fahami. Siapa boleh bagitahu saya, apa sebenarnya masa dari perspektif saintifik? Pernah ada seorang ahli akademik yang menulis buku, The Enigma of Time. Menarik buku tersebut! Buku tersebut memberitahu kepada kita bahawa masa ini bukan suatu hal yang mudah untuk dijelaskan sepertimana yang lazim difahami. Umpama matahari, itu sekadar rujukan kepada perubahan pada kerangka masa yang kita sendiri bentuk. Tetapi, hakikat yang harus kita akui, masa itu wujud. Tetapi, apa itu masa?

Itu baru kita cuba fahami tentang masa menerusi alam makroskopik, atau alam kosmologi. Bagaimana dengan alam mikroskopik? Banyak masalah bukan?

Saya kira begitu. Kalau dalam alam mikroskopik, maka timbul persoalan lain pula. Apa peraturan masa dalam alam mikroskopik? Sebab, harus kita tahu, dalam mekanik kuantum atau teori medan kuantum, wujudnya apa yang kita panggil, CPT Theorem (Charge, Parity dan Time). CPT Theorem ini mesti dipatuhi oleh semua teori yang terdapat dalam medan kuantum. Kalau ada teori yang mencanggahi CPT Theorem, maka ianya tidak akan memenuhi syarat teori medan kuantum. Sungguhpun begitu, ahli fizik yang mengatakan bahawa CPT Theorem relevan untuk semua daya, kecuali daya graviti. Kerana daya graviti ini akan bercanggah dengan CPT Theorem. Mengapa? Petama, kerana daya graviti tidak boleh dikuantumkan. Itu sudah terbukti! Maknanya, masa sejagat tidak boleh diikuti. Sebab, dalam graviti, ruang dan masa adalah dipengaruhi.

Maknanya?

Begini. Kalau zarah bergerak, maka fungsi gelombang akan bergantung pada ruang dan masa, (r,t). Tetapi apabila ada graviti, (r,t) telah dipengaruhi oleh zarah tersebut. Malah, (r,t) itu sendiri adalah fungsi untuk sesuatu yang tidak kita ketahui. Kalau fungsi gelombang, (ψ) bergantung kepada (r,t) sahaja, itu tidaklah menjadi persoalan. Maka, kita bolehlah tuliskan persamaan gelombang Schr�dinger. Tetapi, sekarang ini dengan kehadiran (r,t) yang bergantung kepada zarah-zarah ini. Ruang dan masa itu sendiri kini telah bersifat bersandaran. Jadi, macamana kita mahu tuliskan persamaan gelombang Schr�dinger tersebut. Inilah yang dinamakan sebagai kedinamikan pemboleh ubah. Kehadiran zarah itu sendiri telah mempengaruhi (r,t). Justeru, macamana kita mahu tangani? Ia juga seperti pemboleh ubah yang terikat dan tak-bebas. Sebaliknya, untuk menerangkan tentang banyak pergerakan, ψ(r,t) = ψ(r) ● ψ(t), kita masih boleh asingkan lagi pemboleh ubah tersebut. Namun, kes yang kita bincangkan ini bukannya pemboleh ubah terpisah seperti persamaan gelombang, ψ(r,t) = ψ(r) ● ψ(t) tadi. Keduanya, (r,t) adalah saling berhubung-kait ekoran kehadiran daya graviti. Sebab, kita tahu dengan adanya jisim akan mengubah susunan dan tenunan ruang dan masa. Umpamanya lubang hitam (black hole), maka ruang dan masa itu akhirnya menjadi lubang. Manakala, kalau benda berat, ruang dan masa akan menjadi melengkung. Jadi, sudahlah yang berskala kecil (mekanik kuantum) tidak kita fahami, malah yang berskala besar (kosmologi) juga tidak kita fahami.

Menurut Asim Orhan Barut (1926-1994), seorang ahli fizik Turki lulusan Eidgenossicshe Technische Hochschule (ETH) di Zurich, pernah menegaskan bahawa terdapat dua garis pandangan dalam mekanik kuantum. Pertama, yang melibatkan ujikaji bagi peristiwa berulang, manakala satu lagi ujikaji bagi peristiwa tunggal. Anda pernah menyentuh tentang hal ini dalam sebuah makalah menarik, Teori Kuantum dan Imam Al-Ghazzali. Boleh anda huraikan idea Asim Barut tersebut?

Maksudnya begini. Izinkan saya membina analogi. Katakanlah kebarangkalian penduduk Malaysia untuk mendapat barah adalah 1/10. Maka, penyataan secara kelompok ini mudah untuk ditanggapi, malah kita dapat membuktikannya menerusi kajian soal-selidik. Tetapi cuba kita dekati secara individu, maksudnya bukan secara kelompok, maka tentunya individu tersebut akan menimbulkan persoalan, kebarangkalian dirinya snediri untuk mendapat barah. Maka, kita bagi jawapan 1/10. Nah, bagi individu tersebut, keputusan itu sebenarnya tidak mempunyai makna. Nilai 1/10 itu bermakna apa? Apa yang setiap individu itu tahu, sama ada dia mendapat barah (1), atau dia tidak mendapat barah (0). Itu sahaja! Mana boleh nilai 1/10 untuk seseorang individu itu. Individu tersebut hanya boleh memahami, sama ada dia kena barah atau tidak kena barah . Satu atau kosong! Di situlah kelemahan kebarangkalian untuk menerangkan tentang satu zarah. Manakala untuk kelompok memanglah cantik, kita boleh selesaikan menerusi fizik statistik. Tetapi bila kita pergi kepada elektron tunggal yang telah diserakkan, maka ke arah mana elektron tersebut menuju. Kalau secara kelompok, maka bolehlah disebutkan seperti 30% ke kanan, 70% ke kiri. Tetapi kalau elektron tunggal, kita tak boleh tentukan seperti itu. Ini menunjukkan ada sesuatu yang aneh pada mekanik kuantum. Mekanik kuantum boleh menentukan kedudukan elektron dalam bentuk kelompok, namun sebaliknya mekanik kuantum tidak dapat menentukan ke mana perginya elektron tunggal. Jadi, di sini juga, Barut ingin menyatakan bahawa terdapat perbezaan konsep kebarangkalian antara kelompok zarah dan individu zarah. Bagi Barut lagi, kalau dua konsep ini boleh dicantumkan, mekanik kuantum baru boleh diterima sebagai teori yang lengkap.

Perbezaan konsep kebarangkalian yang ditimbulkan oleh Barut ini bukan yang terakhir. Begitu juga dalam fizik nukelar, di mana kita dapat meramalkan waktu separuh daripada dari sekelompok besar zarah radioaktif akan mereput. Namun ironinya kita tidak dapat menentukan bilakah zarah tertentu yang akan mereput. Kita terhad hanya dapat meramalkan kemungkinan kelompok zarahnya yang akan mereput pada selang-selang waktu yang tertentu. Selain itu, ujikaji gedanken yang dikemukakan oleh Erwin Schr�dinger (1887-1961) turut melibatkan persoalan metafizik. Walaupun Schr�dinger, seperti yang kita tahu berpihak pada garis pandangan Einstein, namun ideanya pada tahun 1935 itu menerusi ujikaji fikiran Kucing Schr�dinger sebenarnya makin mengukuhkan lagi garis pandangan Copenhagenisme yang banyak didukung oleh Neils Bohr, Max Born (1882-1970) dan Werner Heisenberg. Walhal, niat asalnya dari ujikaji tersebut hanyalah untuk menepis kritikan ahli fizik lain terhadap persamaan gelombangnya yang terkenal itu.

Tentang ujikaji Kucing Schr�dinger, begini ringkasnya. Persoalannya yang bermain dalam fikiran kita ialah soal timbul apabila kita tidak nampak apa yang berlaku dalam kotak ujikaji. Kerana kekangan tersebutlah, maka ujikaji Kucing Schr�dinger sudah menjadi persoalan keberangkalian, hampir sama seperti yang telah kita bincangkan dalam soal Barut, radioaktif nuklear dan gangguan cahaya dalam Prinsip Ketakpastian Heisenberg tadi. Di sini, kebarangkalian hidup atau mati untuk Kucing Schr�dinger tersebut adalah 50%-50%. Hanya ada dua pilihan sahaja! Tetapi, kalau kita bertindak membuka kotak ujikaji tersebut, maka terus fungsi gelombangnya runtuh. Itulah paradoks ujikaji Kucing Schr�dinger!

Kerana terlalu banyak wacana kebarangkalian dalam mekanik kuantum, mungkin kita boleh istilah saja mekanik kuantum ini sebagai mekanik kebarangkalian (ketawa). Seperti yang kita maklum, bentuk ujikaji ini di mana seekor kucing dikurung dalam kotak yang dilengkapi dengan alat pengetuk yang akan mengetuk bebuli sianida . Di samping itu, pembilang Geiger akan dikawal keaktifannya oleh nuleas radioaktif. Begitu gambarannya. Dan, persoalan yang kita bincangkan di atas ialah bagaimana keadaan kucing tersebut, kerana menurut teori kuantum, ia bergantung sepenuhnya kepada gelombang nukleas-nukleas radioaktif tersebut. Kucing hidup atau mati, 50%-50%. Andainya kucing mati, berlakulah keruntuhan fungsi gelombangnya. Dan, kalau kucing tersebut hidup, maka fungsi gelombangnya masih wujud. Tetapi, dalam tafsiran Banyak Alam, tidak begitu. Maksudnya, tidak berlaku keruntuhan fungsi gelombang. Sebaliknya fungsi gelombang akan terpecah menjadi dua cabang, yang salah satu cabangnya mewakili realiti di mana kucing itu mati, sementara cabang yang lainnya akan mewakili realiti di mana kucing itu hidup.

Ya, itulah sebabnya kita panggil Ujikaji Kucing Shrodinger sebagai Gedanken. Ia bukannya ujikaji realiti. Jadi, konsep kebarangkaliannya pun adalah satu konsep yang agak janggal. Sebab, kebarangkalian itu tidak lagi memberi apa-apa erti kepada kita. Sama seperti rumusan yang dikemukakan oleh Barut tadi. Ini sekaligus memberi gambaran bahawa banyak perkara dalam alam ini adalah taktentuisme. Saya fikir begitu! Secara intrinsiknya, bukan kerana sebab pengukuran, tetapi kerana tabii alam memang sudah azali begitu. Kalau kita melakukan pengukuran, lagi-lagilah. Kerana di situ harus dipertimbangkan tentang kecekapan pengesan (detecter efficiency), ralat sistematik (sistematic error), dan lain-lain lagi. Jadi, saya yakin dan percaya bahawa Prinsip Ketakpastian Heisenberg memang tabiinya sudah begitu.

Tadinya kita ada menyentuh sedikit tentang kuantum holisme yang diutarakan oleh David Bohm. Gagasan besarnya dalam buku Wholeness and the Implicate Order sendiri ada mendukung faham turunisme (reductionism) dalam idea tatanan implisit (implicate order) dan tatanan eksplisit (explicate order). Dalam idea ini, Bohm cuba membentuk alam ini dalam satu kosmologi yang menyeluruh, keru (coherent), bukan lagi terpisah-pisah seperti dalam Newtonan. Begitukah?

Ianya begini. Kalau kita hendak memahami dengan lebih rinci, kita harus pergi kepada turunisme. Sains berpegang begitu! Sekarang ini pun, fizik tenaga tinggi telah menuju kepada turunisme. Sebab, kita mahu mendalami apa lagi yang ada selepas zarah keunsuran quark ini. Kalau semua jisim dan jirim dibuat dari lapton dan quark, maka bangkit persoalan, adakah quark ini zarah keunsuran asas atau bukan. Kebanyakan ahli fizik sehingga kini memang percaya bahawa asas alam ini ialah lepton dan quark. Namun, apabila adanya teori supertetali (superstring theory) dan teori-M (M-Theory) yang dikemukakan oleh Edward Witten (1951-sekarang) akhir-akhir ini, maka kedua-duanya, sama ada lepton dan quark, masing-masing adalah mod getaran (vibration mode) daripada teori supertetali. Jadi, itu sebab orang nak membina Superconducting Super Collider sebelum projek raksasa di Texas untuk memecut zarah bertenaga tinggi tersebut dibatalkan pada tahun 1993. Ini semua ada inisiatif yang diambil oleh khalayak fizik untuk membuktikan teori supertetali itu. Maka, bukankah itu turunisme?

Kelihatan ada sebahagian ahli fizik ramai yang bermasalah dengan faham turunisme ini. Lebih-lebih lagi kalangan yang religus. Meskipun, ada banyak idea dalam sains yang cuba menonjolkan turunisme seperti yang disebutkan tadi, iaitu dalam teori supertetali, atau pun sebelumnya dalam kuantum holisme, namun tetap berbangkit banyak keraguan. Malah, idea itu semua masih bertahap teori. Persoalannya, apakah sebenarnya mantik dengan berfikir untuk menurunkan alam ini kepada zarah keunsuran yang terkecil?

Saya kira kita harus lebih memahami, sebab khalayak fizik mutakhir ini rupa-rupa menyedari bahawa mungkin terdapatnya satu alam yang lebih mikro dari teori atom sebelumnya, maksud saya sebelum teori atom Dalton dan teori atom Rutherford lagi. Kerana itu ahli fizik sudah mula mengatakan bahawa sebetulnya banyak perkara di alam ini yang berlaku pada jarak Planck. Jadi, timbul pertanyaan, bagaimana kita nak kaji dalam skala yang sebegitu kecil di mana cerapan terhadap sebarang daya tidak dapat dilakukan. Bagi saya, di situlah, the limit of human experiment (1.6 x 10ˉ�5m). Dan, itulah adalah jarak Planck yang setepatnya. Lebih kecil daripada itu kita tidak boleh buktikan lagi. Barangkali jarak 10ˉ�5m masih lagi relevan untuk sebarang ujikaji fizik tenaga tinggi kerana itu saiz proton. Lebih daripada itu, akan berlaku kegagalan ujikaji. Sungguhpun kita cuba pecutkan elektron berapa kuat sekalipun, pastinya kita takkan dapat menjangkau jarak Planck. Jadi, kerana kekurangan ini, kita tidak dapat mencerap apa yang berlaku dalam alam mikroskopik tersebut. Hingga kini hal tersebut masih lagi menjadi rahsia alam. Justeru, turunisme tidak ada masalah menurut pembuktian saintifik!

Salah satu alasan, terutamanya kalangan Einsteinan memikirkan bahawa kegagalan untuk mencerap ujikaji melampaui jarak Planck ekoran kelemahan alatan ujikaji. Jadi, ini bukannya masalah sempadan sains?

Seperti yang saya ungkapkan tadi, kita pengetahuan kita tidak mampu untuk memecut elektron lebih dari tahap tenaga tinggi yang sedia ada. Mungkin soala alatan menjadi hambatan. Umpamanya projek Superconducting Super Collider sudah menjadi bukti. Malah, peralatan amali perlanggaran elektron yang masih beroperasi di Fermilab dan CERN sendiri pun masih tidak berupaya untuk tujuan tersebut. Jadi, pada tahap tersebut, teori fizik sebenarnya sudah berakhir. Ringkasnya, saya yakin dan percaya bahawa 10ˉ�5m adalah sempadan untuk semua teori fizik.

Walau bagaimanapun, kajian mengenai permodelan dan teoritikal tidak pernah terhenti. Sementara soal ia gagal dibuktikan adalah satu soal yang sama sekali berbeza. Sama juga pada skala yang lebih besar. Di peringkat 10 �5m pula, iaitu the limit of universe, fenomenologi dentuman besar (big bang) juga kita tidak dapat buktikan teorinya. Kerana fizik yang ada dewasa ini tidak dapat mencerap sempadan alam semesta kita ini. Sebab cahaya pertama, iaitu berasal dari dentuman besar tidak sampai kepada muatan ujikaji kita. Ya, mungkin belum sampai lagi. Dan, andainya kita dapat mencerap cahaya tersebut, maka segala misteri kepada permulaan alam ini akan dapat dibongkarkan. Tetapi, apa yang berlaku, cahaya tersebut sebenarnya makin menjauhi kita. Sudah menjadi terlalu jauh. Saya fikir begitu! Ini tambah pula dengan teori pengembangan alam semesta.

Advertisements

Komen-komen»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: