jump to navigation

Abu al-Hasan al-Syadzili: Sang Sufi Dua Dunia Disember 18, 2006

Posted by ummahonline in Tokoh.
trackback

Oleh: Tetamu

Nama beliau adalah Ali bin Abdillah bin Abd al Jabbar, yang kalau diteruskan nasabnya akan sampai pada Hasan bin Ali bin Abi Thalib dan puteranya Fatimah al Zahra’, puteri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syaikh Abu al Hasan dilahirkan di negara Maghribi pada tahun 593 H di desa yang bernama Ghimaroh di dekat kota Sabtah (dekat kota Thonjah sekarang).

Di sanalah, beliau pertama kali menghafal al-Quran dan menerima pelajaran ilmu-ilmu agama, termasuk mempelajari fikih mazhab Maliki. Beliau berhasil memperoleh ilmu yang bersumber pada al-Quran dan Sunnah demikian juga ilmu yang bersumber dari akal yang jernih.

Berkat ilmu yang dimilikinya, banyak para ulama yang berguru kepadanya. Sebahagian mereka ada yang ingin menguji kepandaian Syaikh Abu al Hasan. Setelah diadakan dialog ilmiah, akhirnya mereka mengakui bahawa beliau mempunyai ilmu yang luas. Memang sebelum beliau menjalani ilmu thariqah, ia telah membekali dirinya dengan ilmu syariat yang memadahinya.

Adapun cerita pertama kali beliau ingin mencari jalan thariqah adalah ketika masuk negara Tunisia dia berkeinginan untuk bertemu dengan para Masyayikh. Dan di antara Syaikh yang boleh membuat hatinya mantap adalah Syaikh Abi Said al Baji. Sebelum Syaikh Abu al Hasan bicara, dia telah mengetahui isi hatinya, akhirnya Abu al-Hasan tahu bahawa dia adalah seorang wali. Selanjutnya dia berguru dan menimba ilmu darinya.

Dari situ, mulailah Syaikh Abu al Hasan menekuni ilmu thariqah. Untuk menekuni tekad ini, beliau datang ke berbagai negara, baik negara kawasan timur mahupun negara kawasan barat. Semasa hidupnya dia telah menunaikan ibadah haji beberapa kali serta melakukan perjalanan yang mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Setiap derap langkahnya, hatinya selalu bertanya, “Di tempat mana aku boleh menjumpai seorang syaikh (mursyid)?”. Memang benar, seorang murid dalam langkahnya untuk sampai dekat kepada Allah itu bagaikan kapal yang mengarungi lautan luas. Apakah kapal tersebut boleh berjalan dengan baik tanpa seorang nahkoda (mursyid). Dan inilah yang dialami oleh Syaikh Abu al-Hasan.

Dalam perjalanan beliau akhirnya sampai di Iraq, iaitu kawasan orang-orang sufi dan orang-orang shalih. Di Iraq beliau bertemu dengan Syaikh Shalih Abi al Fath al Wasithi, iaitu syaikh yang paling berkesan dalam hatinya dibandingkan dengan syaikh di Iraq lainnya. Syaikh Abu al Fath berkata kepada Syaikh Abu al Hasan, “Hai Abu al Hasan engkau ini mencari Wali Qutb di sini, padahal dia berada di negaramu? Kembalilah, maka kamu akan menemukannya”.

Akhirnya, beliau kembali lagi ke Maghribi, dan bertemu dengan Syaikh al-Shiddiq al Qutb al Ghauts Abi Muhammad Abdussalam bin Masyisy al-Syarif al Hasani. Syaikh tersebut tinggal di puncak gunung. Sebelum menemuinya, beliau membersihkan badan (mandi) di bawah gunung dan beliau datang dengan merasa bodoh dan tidak punya amal baik. Akan tetapi, sebelum beliau naik gunung ternyata Syaikh Abdussalam telah turun menemuinya.

Ketika dia melihatnya, dia berkata, “Selamat datang wahai Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar”. Dia menuturkan nasabnya sampai Rasulullah Saw. Kemudian dia berkata, “Kamu datang kepadaku dengan merasa bodoh dan merasa tidak mempunyai amal yang baik, maka kamu akan memperoleh kekayaan dunia dan akhirat”.

Akhirnya beliau tinggal bersamanya untuk beberapa hari, sampai hatinya mendapatkan pancaran ilahi. Selama bersama Syaikh Abdussalam, beliau melihat beberapa keramat yang dimilikinya.

Pertemuan antara Syaikh Abdullah bin Abdul Jabbar dan Syaikh Abu al-Hasan benar-benar merupakan pertemuan antara mursyid dan murid, atau antara muwarrits dan waarits. Banyak sekali futuhat ilahiyyah yang diperoleh Syaikh Abu al Hasan darinya.

Di antara wasiat Syaikh Abdullah bin Abdul Jabbar kepadanya adalah, “Pertajam penglihatan keimanan, maka kamu akan menemukan Allah pada setiap sesuatu”. Sedangkan kisah beliau dinamakan Syadzili adalah sebagai berikut.

“Ketika saya duduk di hadapan Syaikh, di dalam ruang kecil, di sampingku ada anak kecil. Di dalam hatiku seperti ingin tanya kepada Syaikh tentang nama Allah. Akan tetapi, anak kecil tadi mendatangiku dan tangannya memegang kerah bajuku, lalu berkata, “Wahai, Abu al Hasan, kamu ingin bertanya kepada Syaikh tentang nama Allah, padahal sesungguhnya kamu adalah nama yang kamu cari”, maksudnya nama Allah telah berada dalam hatimu. Akhirnya Syaikh tersenyum dan berkata, “Dia telah menjawab pertanyaanmu”.

Selanjutnya Syaikh Abdullah bin Abdu al Jabbar memerintahkan Abu al-Hasan untuk pergi ke daerah Afriqiyyah tepatnya di daerah bernama Syadzilah, kerana Allah akan menyebutnya dengan nama Syadzili – padahal pada waktu itu Abu al Hasan belum di kenal dengan nama tersebut.

Sebelum berangkat Abu al-Hasan meminta wasiat kepada Syaikh, kemudian dia berkata, “Ingatlah Allah, bersihkan lidah dan hatimu dari segala yang mengotori nama Allah, jagalah anggota badanmu dari maksiat, kerjakanlah amal yang wajib, maka kamu telah memperoleh martabat wali. Ingatlah akan kewajibanmu terhadap Allah, maka kamu akan memperoleh martabat orang yang wara’. Kemudian berdoalah kepada Allah dengan doa, ”Allahumma arihnii min dzikrihim wa minal ‘awaaridhi min qibalihim wanajjinii min syarrihim wa aghninii bi khairika ‘an khairihim wa tawallanii bil khushuushiyyati min bainihim innaka ‘alaa kulli syai’in qadiir”.

Akhirnya sesuai petunjuk tersebut, Syaikh Abu al Hasan berangkat ke daerah tersebut untuk mengetahui rahasia yang telah dikatakan kepadanya. Dalam rihlatun nuur kali ini dia banyak mendapat cubaan seperti cubaan yang telah dialami oleh para wali-wali pilihan. Akan tetapi dengan cubaan tersebut justeru semakin menambah tingkat keimanan dan hatinya semakin jernih.

Setelah sampai di Syadzilah, iaitu daerah dekat Tunisia, dia bersama kawan-kawan dan muridnya menuju gua yang berada di Gunung Za’faran untuk munajat dan beribadah kepada Allah Swt. Sejak beribadah di tempat tersebut salah satu muridnya mengetahui bahawa Syaikh Abu al Hasan banyak memiliki keramat dan tingkat ibadahnya sudah mencapai tingkatan yang tinggi.

Pada akhir munajat-nya ada bisikan suara yang berbunyi, “Wahai Abu al-Hasan turunlah dan bergaullah bersama orang-orang, maka mereka akan dapat mengambil manfaat darimu, kemudian beliau berkata: “Ya Allah, kenapa Engkau perintahkan aku untuk bergaul bersama mereka, saya tidak mampu”, kemudian dijawab: “Sudahlah, turun Insya’allah kamu akan selamat dan kamu tidak akan mendapat celaan dari mereka” kemudian beliau berkata lagi: “Kalau aku bersama mereka, apakah aku nanti makan dari dirham mereka? Kemudian dijawab: “Beramallah, Aku Maha Kaya, baik beramal dari sesuatu yang kamu miliki (minal jaib) atau sesuatu yang akan aku berikan kepadamu (minal ghaib)”. Lewat dialog ilahiyah ini, dia bertanya kepada Allah, kenapa dia dinamakan syadzili padahal dia bukan berasal dari syadzilah, kemudian Allah menjawab: “Saya tidak mnyebutmu dengan syadzili akan tetapi kamu adalah syadzdzuli, ertinya orang yang asing untuk berkhidmat dan mencintaiku”.

Setelah itu, Syaikh Abu al Hasan menuju ke Tunisia dan akhirnya tinggal di Masjid al Bilath. Di sekitar tempat tersebut banyak para ulama dan para ahli sufi. Di antaranya adalah temannya yang bernama al Jalil Sayyidi Abu al-Azaim, Syaikh Abu al Hasan al Shaqli dan Abu Abdillah al Shabuni.

Akhirnya populariti Syaikh Abu al Hasan terdengar di mana-mana, sampai terdengar di telinga Qadhi al Jama’ah Abu al Qasim bin Barra’. Ketika dia mendengar berita ini, rasa iri dan hasad muncul di dalam hatinya. Dia berusaha untuk menjatuhkan popularitinya. Dia melaporkan kepada Sultan Abi Zakaria, dengan tuduhan bahawa dia berasal dari golongan Fathimi.

Kemudian Sultan meresponnya dengan mengadakan pertemuan dan mengumpulkan Syaikh Abu al Hasan dan Qadhi serta dihadirkan para pakar fiqh. Pertemuan tersebut untuk menguji seberapa kemampuan Syaikh Abu al-Hasan.

Di antara pertanyaannya adalah, dia ditanya tentang nasabnya beberapa kali dan dia boleh menjawabnya dengan baik. Dan masih banyak pertanyaan lagi. Pada intinya Syaikh Abu al Hasan memang orang yang mempunyai segudang ilmu, sehingga pertanyaan apapun dapat dia jawab dengan baik.

Akhirnya tersentaklah Qadhi dengan jawaban Sultan yang mengakui bahawa Syaikh Abu al Hasan adalah termasuk pemuka para wali. Rasa iri dan dengki Qadhi terhadap Syaikh Abu al-Hasan semakin bertambah, kemudian dia berusaha membujuk Sultan dan berkata: “Jika tuan membiarkan dia, maka penduduk Tunisia akan menurunkan tuan dari singgasana”.

Mendengar perkatan ini dan kerana mementingkan urusannya peribadi, akhirnya Sultan menyuruh para pakar fikih untuk keluar dari tempat pertemuan dan menahan Syaikh Abu al-Hasan untuk dipenjara dalam istana.

Mendengar hal ini, salah satu sahabat Syaik Abu al Hasan mengunjunginya dan berkata, “Orang-orang membicarakanmu bahawa kamu telah melakukan ini dan itu”. Sahabat tadi menangis di depan Syaikh Abu al-Hasan lalu dengan percaya diri dan kemantapan yang tinggi, Syaikh tersenyum manis dan berkata, “Demi Allah, andaikata aku tidak menggunakan adab syara’ maka aku akan keluar dari sini –seraya mengisyaratkan dengan jarinya. Setiap jarinya mengisyaratkan ke dinding maka dinding tersebut langsung terbelah, kemudian Syaikh berkata kepadaku: “Berilah aku teko yang berisikan air, beri sajadah dan sampaikan salamku kepada kawan-kawan. Katakan kepada mereka bahawa hanya sehari saja kita tidak bertemu dan ketika shalat maghrib nanti kita akan bertemu lagi”. Banyak keramat yang diberikan Allah kepadanya. Setiap permintaannya dikabulkan oleh Allah Swt.

Dalam satu saat Sultan dikejutkan dengan berita bahawa budak perempuan yang paling disenangi dan paling dibanggakan terserang penyakit langsung meninggal. Ketika mereka sedang sibuk memandikan budak itu untuk kemudian dishalati, mereka lupa bara api yang masih menyala di dalam gedung. Akhirnya bara api tadi melalap pakaian, perhiasan, harta kekayaan, permaidani dan kekayaan lainnya yang tidak boleh terhitung nilainya. Ketika itu, Sultan ingat bahawa kejadian-kejadian ini kerana sikap dia terhadap Syaikh Abu al Hasan dan dia teringat bahawa; “man ‘aada lillahi waliyyan fa aadzanahullahu bil harbi”. Dan anehnya, saudara Sultan termasuk pengikut Syaikh Abu al Hasan. Akhirnya, dia meminta maaf kepada Syaikh, atas perlakuan Sultan kepadanya. Cerita yang sama juga dialami Ibnu al Barra. Ketika mati ia juga banyak mengalami cubaan baik harta mahupun agamanya.

Setelah itu, dari Tunisia, Syaikh Abu al Hasan menuju negara kawasan timur iaitu Iskandariah. Di sana dia bertemu dengan Syaikh Abi al Abbas al Mursi. Pertemuan dua Syaikh tadi memang benar-benar mencerminkan antara seorang mursyid dan murid.

Adapun sebab mengapa beliau pindah ke Mesir. Beliau mengatakan, “Aku telah bermimpi, bahawa Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam mengatakan: “Hai Ali… pergilah ke Mesir untuk mendidik 40 orang yang benar-benar takut kepadaku”.

Akhirnya, beliau sampai di kota Iskandariah dan menikah lalu dikurniakan lima anak, tiga laki-laki, dan dua perempuan. Semasa beliau di Mesir sangat membawa banyak berkah, dalam bidang dakwah, dan banyaknya para ulama yang mengambil ilmu darinya. Termasuk ulama yang datang untuk mengambil faidah dari beliau adalah Izzuddin bin Abdu al Salam, Ibnu Daqiq al Iid , al Hafidz al Mundziri, Ibnu al Hajib, Ibnu Sholah, Ibnu Usfur, dan yang lain-lain di Madrasah al-Kamiliyyah yang terletak di jalan al-muiz li Dinillah.

Abu al Hasan merupakan orang yang bagus penampilannya, enak bicaranya, dan berpengetahuan luas dalam tasawwuf. Beliau mengatakan: “Jalan kita ini, bukan dengan cara kependetaan, bukan dengan makan serpihan-serpihan tepung, tapi jalan kita ini dengan sabar atas perintah, dan berkeyakinan dalam hidayah”.

Syaikh Abu al Abbas al Mursy mengatakan bahawa gurunya ini setiap tahunnya menunaikan haji, lalu tinggal di kota suci mulai bulan Rejab, sampai masa haji habis, kemudian ziarah ke makam Nabi Saw di Madinah. Pada musim haji yang terakhir iaitu tahun 656H, sepulang dari haji beliau memerintahkan muridnya untuk membawa kapak minyak wangi dan perangkat merawat jenazah lainnya. Ketika muridnya bertanya untuk apa kesemuanya ini, beliau menjawab, “Di Lembah Humaistara (di wilayah Bahr al-Ahmar) akan terjadi kejadian yang pasti. Maka, di sanalah beliau meninggal.

Advertisements

Komen-komen»

1. m..Capitan ..Susanto - Februari 2, 2008

Seorang Tokoh Mursyid Yang Pandai dan cakap, membuat keserasian hidup dunia dan akhirat.tujuannya adalah maujud,..Billah
amat sangat pas di jadikan panutan.
bagi siapa saja yang membacanya… dan meyakininya dan menjalankan apa yang diajarkannya, Insya Allah Selamat dunia dan Akhirat. Semoga kita termasuk orang yang mendapat hidayah.


Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: