jump to navigation

Revolusi Islam Dalam Pandangan Sunni Dan Syiah Mac 7, 2007

Posted by ummahonline in Artikel.
trackback

Oleh: Agung Pribadi.

Bulan Februari adalah bulannya Revolusi Islam Iran. Revolusi Islam Iran adalah sebuah pelajaran berharga bagi umat Islam seluruh dunia tentang bagaimana caranya melawan kezaliman dengan revolusi. Bagaimana agar umat Islam tidak berpangku tangan dan hanya berdoa dalam menyikapi kezaliman atau bahkan hanya mengharapkan doa dari para wali tanpa ada usaha atau ikhtiar untuk mengubahnya.

Padahal Allah tentang ini telah berfirman bahawa “Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang mengubahnya.” Berikut mari kita pelajari dan bahas mengenai revolusi Islam dalam pandangan mazhab Syi’ah seperti di Iran dan pandangan mazhab Sunni.

Seperti Revolusi Bolsyewik

Suatu tambahan Lenin atas Marxisme adalah antara lain pencapaian ke arah masyarakat ideal dengan revolusi bersenjata dan persediaan tentera revolusi dengan sistem sel. Dengan revolusi yang disebut revolusi proletar akan terbentuk negara dengan dipimpin oleh diktator proletar dalam hal ini dibentangkan oleh partai komunis. Negara dalam hal ini sebagai alat pemaksa proses transisi menuju masyarakat komunis iaitu masyarakat tanpa kelas di mana negara itu menjadi tidak ada kerana dengan adanya negara bererti adanya perbezaan kelas. Negara yang ada iaitu negara sosialis adalah keadaan transisi sebelum terbentuk masyarakat komunis.

Dalam praktik revolusi Bolsyewik Oktober 1917, Lenin mengubah musuh kelas proletar dalam ajaran Karl Marx iaitu kelas Borjuis menjadi kelas penguasa (dalam hal ini Tzar Rusia). Bahkan kelas proletar bekerja sama dengan kelas borjuis untuk menumbangkan kelas penguasa iaitu Tzar. Suatu tafsiran—kalau tidak mahu dikatakan penyimpangan—dari ajaran Karl Marx.

Hal yang mirip terjadi dalam revolusi Islam Iran tahun 1979. Bapa Revolusi Islam Iran, Ali Syariati dan Ayatullah Rohullah Khomeini serta pemimpin-pemimpin revolusi Islam lainnya yang banyak membaca karya-karya Marx, lalu mengkritik habis Marxisme, justeru mendapat inspirasi dari Marx dalam hal kecenderungan kepada kaum tertindas sehingga menyatakan ayat-ayat mendukung atas Mustadh’afin (orang yang diperlemah/ orang yang tertindas) tentu saja dengan ruh Islam. Memang hal ini boleh kita lihat pada karya Ali Syariati, Membangun Masa Depan Islam dan karya Imam Khomeini, Jihad Akbar.

Revolusi Memakan Anak Sendiri

Setelah proses di atas, Syariati dan Khomeini yang merupakan ideolog terbesar revolusi Islam Iran mengubah-suai dan mengubah musuh kelas proletar dalam ajaran Marx, iaitu kelas borjuis dengan kelas penguasa iaitu regim Syah Iran Mohammad Reza Pahlevi, bahkan kelas proletar bekerja sama dengan kelas borjuis—dalam terminologi Iran-nya adalah kelas pedagang bazaar semisal Abol Hasan Bani Sadr [1] dalam menghentam kelas penguasa iaitu Syah Iran.

Setelah itu terjadi tempoh konsolidasi selama satu tahun yang banyak memakan korban dari aktivis-aktivis revolusi itu sendiri. Khomeini sebagai yang berkuasa menyingkirkan lawan-lawan politiknya, tindakannya antara lain mengancam bunuh Abol Hasan Bani Sadr. Akhirnya Abol Hasan Bani Sadr lari ke luar negeri dengan memakai pakaian wanita bercadur agar tidak diketahui ketika pemeriksaan di Lapangan Terbang.

Mengapa Khomeini mengancam bunuh Bani Sadr? Kerana sebagai orang yang berfaham nasionalis liberal, Bani Sadr sering mengkritik Khomeini dan faham Velayat e – Faqih (perwalian/kekuasaan ahli fiqih) dalam faham Syi’ah Imamiyah atau Syi’ah Itsna Asy’ariyah di Iran yang membolehkan bahkan mewajibkan taqlid untuk orang awam. Oleh kerana itu, pemimpin spritual yang bertaraf Muqollid (orang yang ditaqlidi tidak boleh dikontrol masyarakat).[2]

Khomeini juga membanteras partai Mujahidin e Kholq pimpinan Mehdi Bazargan. Ia juga menyingkirkan beberapa Mullah dari arena politik, serta meminggirkan peranan orang bermazhab Sunni Iran yang berjumlah kira-kira 10% dari keseluruhan penduduk..

Memang dalam revolusi sering—kalau tidak boleh dikatakan selalu—’memakan anak sendiri’ suatu ungkapan yang sangat terkenal pada masa revolusi Perancis, di mana D’Anton yang pejuang revolusi itu sendiri dan beberapa orang lainnya menjadi korban revolusi Perancis itu sendiri. Menurut Abu Hanifah (pemimpin delegasi Indonesia dalam Persidangan Inter-Asia di New Delhi tahun 1947), korban revolusi Indonesia adalah Amir Syarifudin. [3]

Jeneral Nadjib menjadi korban kudeta temannya, Gammal Abdul Nasser, dalam revolusi Mesir. Deng Xiao Ping pernah mendekam dalam penjara Mao Tse Tung di China. Di Kamboja, Khmer Merah selain membuat Putera Sihanouk terkapai-kapai di luar negera, juga membantai jutaan orang. Di Algeria, golongan Islam yang berperanan besar dalam revolusi mengusir penjajah Perancis dipinggirkan oleh regim Nasionalis-Sosialis yang berkuasa. Dan, last but not least dalam revolusi Afghanistan mengusir Komunis, mesin-mesin perang moden produk mutakhir Soviet Union hasil pampasan perang dari regim Komunis digunakan untuk menghentam saudara sendiri.

Revolusi atau Evolusi?

Oleh kerana kesan kerugian material dan moral yang besar itulah sebahagian ulama Sunni mengharamkan revolusi melawan saudara sendiri sesama muslim. Misalnya Abul A’la Al Maududi dalam bukunya, Penjajahan Peradaban.[4]

Mohammad Natsir di Indonesia pada tahun 1940-an akhir dan 1950-an mengkritik dengan keras revolusi yang dilakukan oleh Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo (kerana pemberontakan Kartosuwiryo pengaruhnya luas di hampir seluruh pulau besar di Indonesia maka penulis mengkategorikannya sebagai revolusi) dan memilih menempuh cara-cara demokratis dan berperlembagaan.

Mengapa ia terlibat pemberontakan daerah iaitu PRRI?

Menurut Mohammad Hatta, hal itu kerana keadaan di Jakarta tidak aman bagi orang-orang yang berbeza pemikiran politiknya dengan Soekarno. Hatta sendiri rumahnya sering dilempari batu. [5]

Kerana itu, wajar saja kalau tokoh- tokoh politik yang berseberangan dengan Soekarno pergi ke luar Jawa. Menurut Syafrudin Bahar [6], bukan hanya batu tetapi tokoh-tokoh itu rumahnya dilempari granat.

Kolonel Dahlan Djambek yang menjadi penghubung Nasution/pihak pemerintah pusat selama beberapa bulan akhirnya mengundurkan diri dan setelah sebuah granat meledak di pekarangan rumahnya, ia dan keluarganya melarikan diri ke Padang dan tiba di sana pada 24 Agustus 1957. [7]

Said Hawwa di Syria walaupun mengusulkan apa yang ia namakan ’revolusi kedua’ (revolusi pertama adalah pengusiran penjajah Barat) dalam aplikasi ajaran-ajaran Islam dalam hidup bermasyarakat termasuk bernegara, tetapi penjabaran sebenarnya itu bukan revolusi melainkan evolusi [8]. Walaupun rekannya di Ikhwanul Muslimin Syiria, Marwan Hadid, memimpin revolusi (yang gagal) melawan regim partai Ba’ats pimpinan Hafez Al-Asad yang beraliran kiri dan bermazhab Syi’ah.

Ikhwanul Muslimin Mesir masa Hasan Al Banna turut menyertai dalam revolusi Mesir menggulingkan Raja Farouq, tetapi sepeninggal Hasan Al Banna strateginya adalah evolusi dengan program dakwah Islamisasi 13 tahun untuk mencapai jumlah rakyat 75 % yang mendukung negara Islam. Kalau belum berhasil ulangi 13 tahun lagi dan begitu seterusnya.

Tokoh-tokoh pemikirnya dan contoh buku yang ada pemikiran tentang revolusi dan evolusinya antara lain Mursyid Aam (ketua umum) kedua Ikwanul Muslimin iaitu Hasan Al Hudaibi dengan semboyannya yang terkenal Kami Mengajak bukan Menghakimi [9], lalu Zainab Al Ghazaly menceritakan dalam bukunya, Perjuangan Wanita Ikhwanul Muslimin, Muhammad Ali Gharishah bercerita dalam Kisah-Kisah dari Penjara, Sayyid Quthub dengan bukunya tafsir Fi Zhilalil Qur’an dan kitab Ma’alim fith Thariq. Sementara, Muhammad Al Ghazaly dengan Islam Menjawab 40 Soal-Soal Kemasyarakatan serta Muhammad Quthub dengan Syubuhat Haulal Islam dan Jahiliyah Abad ke-20.

FIS di Algeria pun menghendaki jalan sederhana, demokratis, dan berpelembagaan, tetapi setelah dikhianati oleh regim FLN pimpinan Chadli Benjedid (atau Syazli Bin Jadid) lahir serpihan-serpihan FIS semacam GIA dan MSA yang menghendaki jalan kekerasan untuk revolusi Islam, sedangkan FIS tetap memakai jalan sederhana. [10]

Seluruh ulama Afghanistan mengambil jalan revolusi dengan berfatwa wajib jihad melawan Komunis yang dijadikan musuh kerana selain atheis juga membantai jutaan umat Islam tanpa diskriminasi, [11] yang setelah memenangkan perang melawan Komunis berakibat revolusi memakan anak sendiri.

Di Indonesia, Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo dan Kahar Muzakkar mengambil jalan revolusi. [12] Daud Beureueh mengambil jalan revolusi pada awalnya tetapi setelah beberapa tahun dan ditawari pengampunan umum serta dijanjikan penerapan Syariat Islam di Indonesia minimal di Aceh oleh Soekarno, ia mengambil jalan evolusi. [13]

Untuk Islam Syi’ah selain di Iran, di Iraq juga mereka mencuba menjalankan revolusi setelah Perang Teluk II dan III berakhir. (Perang Teluk I adalah Perang Iraq-Iran, Perang Teluk II adalah Iraq melawan George Bush Senior, Perang Teluk III adalah Irak melawan George Bush Junior). Di Afghanistan Mujahidin Syi’ah turut menyertai dalam revolusi melawan Komunis. [14] Di Lebanon, kelompok Hizbulloh yang pro Iran dan Tentera Amal Syi’ah yang pro Syria sangat revolusioner dalam kekacauan berkepanjangan. Di Lebanon Hezbollah dianggap sebagai kekuatan politik dan ketenteraan terkuat setelah Israel gagal memusnahkannya dalam pencerobohan dua bulan tahun 2006.

Antara Syi’ah dan Sunni ada kesepakatan menempuh cara revolusi kalau melawan orang kafir yang menindas dan berbuat zalim. Dan hal ini dicetuskan pertama kali oleh Sayyid Jamaluddin Al Afghani pada abad ke-19. [15] Bahkan Buya Hamka menjuluki Jamaluddin Al Afghani sebagai Bapa Revolusi Islam di seluruh dunia. [16]

Para ulama di Indonesia (yang majoriti Sunni) ternyata tidak memilih revolusi ketika melawan penindasan dan kezaliman regim Orde Baru, melainkan memilih reformasi atau evolusi. Hal ini berhasil menghindarkan pertumpahan darah yang sangat banyak—walaupun pertumpahan darah 13, 14, dan 15 Mei tetap terjadi dan memakai nama Islam, muslim, dan Allahu Akbar, akan tetapi itu belum tentu kelompok Islam yang melakukan kerana sampai saat ini kerusuhan Mei itu belum terungkap alias masih gelap.

Nah! Sekarang setelah Soeharto tersingkirnya, maka seharusnya di Indonesia janganlah proses evolusi atau reformasi itu berhenti, melainkan harus terus berjalan. Alangkah baiknya kalaupun terjadi revolusi adalah revolusi mental seperti yang terjadi di Jepun ketika zaman Meiji. Ketika zaman Meiji, terjadilah revolusi mental dengan berdasarkan pada tradisi sambil membaratkan diri kerana yang sudah maju lebih dahulu adalah Barat. Demikian pula dengan revolusi mental yang terjadi di Eropa pada saat Renaissance, orang-orang Eropah melakukannya berdasarkan tradisi Yunani kuno sambil meng’Islam’kan diri kerana yang sudah maju lebih dahulu adalah orang-orang Islam.

Di Indonesia sekarang lahirlah gerakan-gerakan Noordin M Top dan Amrozi cs yang menginginkan revolusi dengan cara menebar keganasan di mana-mana. Mereka berpendapat bahawa negeri-negeri muslim saat ini sedang dijajah oleh Amerika oleh kerana itu perlu revolusi dengan cara menyerang kepentingan-kepentingan Amerika di seluruh dunia Islam utamanya di Asia Tenggara.

Wallahu A’lam bish shawab.

Catatan:

[1]. Lihat Dinamika Revolusi Iran oleh M.Riza Sihbudi.

[2]. Lihat M.Riza Sihbudi, “Bahasa Politik dalam Mazhab Syi’ah : Kasus Velayat e Faqih” dalam Islamika No. 5, 1994, hal.51.

[3]. Lihat Abu Hanifah, “Revolusi Memakan Anak Sendiri: Tragedi Amir Syarifudin” dalam Taufik Abdullah, dkk, Manusia dalam Kemelut Sejarah.

[4]. Mengenai pemikiran Maududi tentang jihad/revolusi ini boleh dilihat pula pada Azyumardi Azra, Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme, Sampai Post Modernisme, Jakarta: Paramadina, 1995.

[5]. Deliar Noer, Mohammad Hatta: Biografi Politik, Jakarta: LP3ES, 1990.

[6]. dalam “Seminar 50 Tahun Hubungan RI-AS, Sub Tema: PRRI-Permesta” di FSUI Depok 1997.

[7] Audrey Kahin dan George Mc Turnan Kahin, Subversi sebagai Politik Luar Negeri: Menyingkap keterlibatan CIA di Indonesia, Jakarta: Graffitipers, 1997, hal. 88.

[8]. Said Hawwa, Jundullah, jilid 1,2, dan 3, Jakarta: Al Ishlahy Press, 1989.

[9]. Lihat Hasan Al-Hudaibi, Ikhwanul Muslimin Mengajak bukan Menghakimi, Bandung: Pustaka, 1989.

[10]. Lihat Ramdansyah, “Strategi Perjuangan Non Kekerasan di Aljazair” dalam Republika 16 Maret 1995, hal. 6.

[11]. Abdullah Azzam, Perang Afghanistan, Jakarta: Gema Insani Press, 1990.

[12]. Lihat Anhar Gonggong, Abdul Qahhar Muzakkar: Dari Patriot hingga Pemberontak, Jakarta: Grasindo, 1992.

[13]. M. Nur El Ibrahimy, Tgk M. Daud Beureueh Peranannya dalam Pergolakan di Aceh, Jakarta: Gunung Agung, 1982.

[14]. Lihat M. Riza Sihbudi, Bara Timur Tengah, Bandung: Mizan, 1991.

[15]. Lihat Murtadha Muthahhari, Gerakan Islam Abad XX, Jakarta: Beunebi Cipta, 1986, hal. 48.

[16]. Hamka, Islam: Revolusi, Ideologi, dan Keadilan Sosial, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984, hal. 43.

Nota: Agung Pribadi merupakan Sejarawan, kolumnis, dan peneliti di Yayasan Harkat Bangsa Indonesia.

Advertisements

Komen-komen»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: