jump to navigation

Mendamaikan Sunnah-Shi’ah Jun 24, 2007

Posted by ummahonline in Surat Pembaca.
trackback

Oleh: Muhtar Sadili

Dalam beberapa dekad, hubungan Sunnah-Shi’ah di beberapa negara arab kelihatan mendapat perhatian. Setidaknya di Iraq dan Pakistan yang diselimuti oleh pertumpahan darah dan pemusnahan masjid yang dinyatakan sebagai tindakan penganut aliran AhluSunnah terhadap penganut aliran Shi’ah, begitu juga sebaliknya.

Keadaan ini mendorong kepada dialog Sunnah-Shiiah, mengingat lembali misi profetik Islam yang menekankan pada pentingnya kesatuan. Dan, salah satu di antaranya adalah kesatuan umat, bahkan kesatuan manusia (rahmatan lil ‘alamin). Persatuan dan kesatuan adalah salah satu tujuan utama dari ajaran Islam, serta cerminan dari nilai dasar tauhid (21: 92).

Dengan adanya dialog, pelemik Sunnah-Shi’ah yang selama ini ada bisa direduksi secara bertahap. Sehingga perbezaan Sunnah-Shi’ah tidak membawa perselisihan yang meragut banyak jiwa. Harus diakui, bahawa perbezaan adalah hukum alam yang menyertai semua peradaban yang tumbuh dan berkembang di muka bumi.

Kalua dilihat secara sekata, Sunnah-Shi’ah mempunyai banyak kesamaan dalam prinsip-prinsip ajaran, sementara dalam rinciannya terdapat perbezaan. Ini dapat dibuktikan dalam masalah keimanan kepada Allah Swt dan kepada hari Akhirat, ketaatan kepada Rasul dan mengikuti apa yang dinilai sah bersumber dari beliau, melaksanakan Rukun Islam yang lima, dan mengakui al-Quran sebagai sumber agama Islam.

Perbezaan Sunnah-Shi’ah itu mesti ditanggapi secara jernih dan seimbang. Pada akhirnya, perbezaan itu akan bertemu dalam satu wadah, kerana semua yang berbeza itu pada hakikatnya ingin mengikuti tuntutan agama. Namun, kaburnya hujah dan pengaruh kepentingan tertentu, maka perbezaan itu lebih berdampak negatif.

Perbezaan juga yang telah memperkaya peradaban Islam. Sebut saja, Imam Abu Hanifah yang mempunyai hubungan yang erat dengan Imam Ja’far As-Shadiq, yang merupakan salah satu dari Imam Dua Belas (itsna asy’riyyah) yang dipercayai oleh masyarakat Shi’ah. Imam Syafi’i saja telah berinteraksi secara intensif dengan tokoh Shi’ah, as-Sayyidah Nafisah, semasa berada di Mesir. Imam Syafi’i pernah bersajak: “Aku adalah seorang Shi’ah dalam keberagamaanku!”

Dalam kancah intelektual setelahnya, dapat ditemukan bagaimana al-Ghazali dan Ibnu Taimiyyah yang berhati-hati untuk menentukan sikap atas pertempuran yang menewaskan Saidina Hassan dan Saidina Husein yang tejadi pada masa Yazid bin Mu’awiyyah di Karbala. Keduanya berkeyakinan, pendapat yang keliru dalam menanggapi pertentangan kepentingan Sunnah-Shi’ah, tidak akan menciptakan kemaslahatan bagi umat sesudahnya.

Biasanya, perbezaan yang bermuara pada perselisihan lahir dari hawa nafsu, atau dengan kata lain, sikap yang lahir dari subjektiviti yang berlebihan. Hawa nafsu dan subjektiviti yang berlebihan yang terlibat dalam kegiatan ilmiah atau keagamaan, akan menghasilkan rumusan yang keliru, salah, bahkan, dalam istilah agama disebut dhalal, yakni kesesatan.

Mampu bersikap atas perbezaan itu, selangkah lebih maju dibandingkan dengan prasangka berlebihan yang selama ini ada. Seharusnya kita bersikap baik atas perbezaan, agar tidak terperangkap pada fanatisme buta atas satu aliran dalam Islam. Kerana sikap menghargai perbezaan itu, lebih penting dari perbezaan itu sendiri!

Dalam bukunya Sunnah-Shi’ah: Bergandengan Tangan! Mungkinkah?, M. Quraish Shihab, mengajukan langkah dialog Sunnah-Shi’ah. Pertama; betapapun seseorang berusaha untuk bersikap objektif, namun mungkin saja –sedikit sebanyak– terjadi darinya atau dinilai orang lain memiliki bias subjektif sebagai dampak dari kehidupan rumah tangga, latar belakang pendidikan, serta lingkungannya. Kedua: mengemukakan sikap yang seimbang ketika menanmpilkan satu pendapat. Ketiga: Kalau kita mempelajari pemikiran seseorang atau kelompok, maka tidak jarang ditemukan perkembangan atau perubahan. Keempat: untuk menjalin hubungan harmonis antara pihak-pihak yang sebelumnya berselisih, diperlukan saling kepercayaan. Kelima: tidak memukul rata setiap pemikiran Shi’ah.

Selain daripada itu, di Universiti Al-Azhar Mesir terdapat Lajnah at-Taqrib baina al-Madzahib (Biro Pendekatan Antara mazhab) yang terdiri dari berbagai ulama, termasuk Shi’ah, yang terakhir dipimpin oleh Muhammad Syaltut. Tujuannya mendekatkan pandangan yang berbeza-beza dari aneka mazhab yang kesemuanya menyatu pandangannya dalam prinsip-prinsip ajaran agama, tapi tidak dipisahkan oleh salah faham atau fanatisme pengikutnya.

Sementara di Iran, telah terbentuk Al-Majma’ al-‘alamy lit-Taqrib baina al-Madzahib (Lembaga Antarabangsa untuk Pendekatan Antar mazhab Islam) yang pernah melakukan pertemuan dengan tokoh Universiti al-Azhar Mesir dan Universiti Qatar di Dhoha Qatar. Pertemuan-pertemuan seperti hakikat telah merumuskan beberpa keputusan yang harus dihormati. Ini termasuklah, (1) mengutuk pertumpahan darah yang terjadi di Iraq antara Sunnah-Shi’ah, (2) menekankan pengharaman menumpahkan darah (3) pengharaman merampas harta atau merampas kehormatan muslim (4) perlunya persatuan dan kesatuan menghadapi cabaran bersama, (5) melanjutkan usaha-usaha pendekatan antara mazhab dan menyingkirkan rintangan-rintangannya, (6) menghormati tempat-tempat yang disucikan oleh setiap kelompok umat Islam, dan (7) tidak dibenarkan mengajak masuk Shi’ah (tasyayyu’) dan penyebaran Sunnah (tasannun) di masing-masing wilayah yang berbeza.

Benar, usaha seperti ini tidaklah mudah, mengingat pertentangan kompleks yang terbentuk ratusan tahun sebelum ini. Muhammad Ali Taskhiry, salah seorang tokoh Shi’ah mutakhir pernah menjelaskannya dengan sedikit geram: “salah satu penghalang cita-cita pendekatan Sunnah-Shi’ah adalah terlibatnya orang-orang yang tidak mampu dalam dialog dan menggunakan kaedah yang mengelirukan untuk mengalahkan pihak lain.”

Walhasil, dialog Sunnah-Shi’ah tidak mustahil untuk dilakukan meskipun dengan membiarkan perbezaan Sunnah-Shi’ah yang sedia ada tumbuh dan bekembang. Dengan lebih mengutamakan sisi kesamaan dasar ajaran Islam, dialog itu akan bermuara pada integrasi Sunnah-Shi’ah demi kemaslahatan umat. Mudah-mudahan!

Advertisements

Komen-komen»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out / Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out / Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out / Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out / Tukar )

Connecting to %s

%d bloggers like this: