jump to navigation

Khadijah al-Qubra: Amirah Makkah Februari 1, 2008

Posted by ummahonline in Artikel.
trackback

Oleh: Amina Ahmad

Di kaki bukit al-Hujun terbentang pemakaman al-Mu’alla yang menghadap ke ka’bah berjarak dua kilometer dari Haram. Pemakaman ini sangat bersejarah dan popular bagi umat islam. Tidak sedikit para sahabat Nabi, generasi sesudahnya, ulama, dan orang orang sholeh yang disemayamkan di pemakaman ini, termasuk di antaranya isteri Rasulullah saw, Khadijah binti Khuwailid ra.

Dulu kuburan beliau diberi tanda dengan didirikan qubbah besar sehingga nampak jelas bagi yang ingin berziarah. Sayangnya, qubbah itu diratakan sehingga sulit bagi penziarah untuk mengetahui di mana isteri Rasulullah saw disemayamkan.

Berbicara tentang Khadijah binti khuwailid ra, beliau adalah isteri tunggal
Rasulullah saw dan merupakan wanita pertama yang menyambut seruan iman tanpa membantah dan berdebat, bahkan ia tetap membenarkan, menghibur, dan membela Rasulullah saw di saat semua orang mendustakan, menghina dan melecehkan
beliau.

Khadijah binti Khuwailid ra telah mengorbankan seluruh hidupnya, jiwanya, dan hartanya untuk kepentingan dakwah Rasulullah saw. Ia rela melepaskan kedudukanya yang terhormat di kalangan bangsanya dan ikut merasakan pahit getirnya perjuangan dan penderitaan yang dikenakan pada keluarga Rasulullah saw.

Khadijah binti Khuwailid ra rela hidup dalam kefakiran sedangkan dia tergolong orang mampu demi untuk mengecap manisnya iman bersama suami tercinta. Dia korbankan segala apa yang dia miliki demi membantu menegakkan agama suami.

Khadijah binti Khuwailid ra adalah wanita yang sabar, taat beragama, baik peranginya dan suka bersyukur. Jasa beliau yang besar pada risalah nubuwah dan kemuliaan akhlaknya sangat membekas di hati suaminya, Rasulullah saw, sehingga beliau selalu menyebut nyebut kebaikanya walupun Khadijah telah wafat. Makanya tak heran jika Allah telah menyampikan salam khusus Nya untuk Khadijah ra melalui perantaraan Jibril as kepada Rasulullah saw disertai kabar gembira “Aku telah sediakan baginya rumah di surga yang dibuat dari emas dan tiada kesusahan baginya atau kepayahaan”

Pernah Rasulullah saw setelah merebut kota kelahiranya, Makkah, ditawarkan penduduk agar tinggal di rumah rumah mereka. Akan tetapi beliau menolak dan menyarankan para sahabat agar segra mendirikan kemah di muka kuburan isterinya, Khadijah ra. Beliau berseru: “Dirikanlah bagiku kemah di muka kuburan Khadijah”. Begitulah kecintaan Rasul saw terhadap isterinya, Khadijah ra.

Di sini, ada hal yang sangat perlu diketahui bahawa Rasulullah saw berumah tangga bersama isteri tunggalnya Khadijah ra berlangsung 28 tahun dan paut usia antara mereka sangat berjauhan. Khadijah pada waktu disunting Rasulullah saw usianya 40 tahun sedang usia beliau 25 tahun. Selama 28 tahun beliau berumah tangga, Khadijah ra tidak pernah dimadu. Baru kemudian setelah wafatnya Khadijah ra Rasulullah saw kahwin lagi. Itu pun tidak dilakukan langsung setelah meninggalnya siti khadijah akan tetapi beliau kahwin lagi dua tahun setelah wafat isteri beliau. Rasulullah saw kahwin lagi dengan Aisyah ra yang pada saat itu masih kanak kanak dan masih menunggu beberapa tahun lagi agar Aisyah ra memasuki usia dewasa.

Kalau memang betul Rasulullah saw itu senang kahwin kenapa tidak dilakukan langsung setelah Khadijah meninggal dunia dan kenapa beliau tidak kahwin dengan wanita yang muda belia, tapi kenyataanya beliau kahwin lagi dengan seorang anak kecil yang masih menunggu beberapa tahun lagi untuk boleh (maaf) digauli.

Begitulah seterusnya yang dijalani Rasulullah saw sekitar delapan tahun dari sisa hidup beliau. Kalau kita telaah secara seksama bahawa perkahwinan Rasulullah saw yang kedua, ketiga dan seterusnya hanya untuk penyelesaian masalah sosial dan ini boleh dilihat dari hadith nabi yang membicarakan perkahwinan-perkahwinan Rasulullah saw. Kebanyakan dari mereka adalah janda mati atau korban perang, kecuali Aisyah ra. Maka singkatnya, kita boleh mengambil satu kiraan bahawa sebenarnya tidak beralasan untuk mengatakan banyak beristeri itu adalah perbuatan Rasulullah saw.

Jelasnya, hanya ada satu ayat yang menerangkan tetang poligami, iaitu surat an-Nisa ayat-3 “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim, maka kahwinlah wanita wanita yang kamu senangi: dua, tiga atau empat . Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka kahwinilah seorang saja”.

Kalau kita telaah dengan rinci ayat itu turun untuk melindungi hak terhadap yatim piatu dan janda korban perang. kemudian dikatakan lagi kita boleh kahwin lagi asal saja boleh berlaku adil kerana islam mengajarkan kita untuk berlaku adil, tapi kenyataanya berlaku adil sangat sulit, dan tidak mungkin boleh dilakukan. Lihat surat an-Nisa-29 “Dan kamu sekali kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, kerana itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain tergantung-gantung”.

Dari dua ayat di atas, beberapa ulama ada yang mengulas bahawa poligami itu merupakan penyimpangan tehadap perkahwinan yang wajar dan hanya dibenarkan dan dibolehkan oleh syariat dalam keadaan darurat seperti perang, juga dengan syarat tidak menimbulkan kerusakan dan kezaliman.

Anehnya, ayat tersebut bagi kalangan yang orang suka kahwin didakwa menjadi hak penuh laki-laki untuk kahwin lebih dari dua. Dalil mereka, perbuatan itu untuk mengikuti sunnah Rasulullah saw. Bahkan ada yang lebih parah lagi dalil boleh kahwin lebih dari satu dipakai sebagai ukuran keislaman seseorang, semakin banyak isteri semakin baik nilai kesilamanya.

Semakin sabar isteri dimadu semakin baik tingkat keagamaannya. Ada lagi yang lebih aneh sering dimunculkan tulisan umum ialah “kahwin lebih dari satu boleh bawa berkah”, “kahwin lebih dari satu itu suhnah Rasulullah saw”.

Erti sunnah dalam ilmu fiqih bererti semua tindakan, perbuatan, kelakuan, dan perkataan yang baik untuk dilakukan yang mengarah kepada perilaku Rasulullah saw. Kalau memang poligami itu sunnah dan dilakukan Rasulullah saw tapi kenapa beliau tidak melakukannya sejak pertama kali berumah tangga dengan siti Khadijah? Kenyataanya, sepanjang hidup beliau dengan Siti Khadijah, Rasulullah tidak pernah kahwin dua atau Siti Khadijah tidak pernah dimadu .

Sedang pada saat itu masyarakat Makkah menganggap bahawa kahwin lebih dari satu itu merupakan hal yang lumrah dan biasa dilakukan masyarakat setempat. Sebaliknya, Rasulullah melarang perilaku sewenang-wenang terhadap wanita, melarang pelecehan terhadap wanita dan menyakiti hati wanita.

Hal ini kita boleh lihat dari sikap Rasulullah yang sangat tegas dan bijaksana menolak Sayyidina Ali bin Abi Thalib ra untuk kahwin lagi semasih putEri beliau, Fatimah ra, hidup. Anehnya lagi, hadis ini jarang dimunculkan kalangan orang yang suka kahwin. Padahal hadith ini diriwayatkan para ulama hadith terkemuka: Bukhari dan Muslim.

Pernah Rasulullah saw marah besar ketika mendengar puteri beliau, Fathimah ra akan dimadu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika mendengar rencana itu, Rasulullah saw pun langsung masuk ke masjid dan naik ke atas mimbar, lalu berseru, “Beberapa keluarga Bani Hasyim bin al-Mughirah meminta izin kepadaku untuk mengahwinkan puteri mereka dengan Ali bin Abi Thalib.

Ketahuilah, aku tidak akan mengizinkan, sekali lagi aku tidak akan mengizinkan. Sungguh aku tidak izinkan, kecuali Ali bin Abi Thalib menceraikan putriku, dan aku persilakan mengahwini puteri mereka. Ketahuilah, puteriku itu bahagian dariku, apa yang mengganggu perasaannya adalah menggangguku juga, apa yang menyakiti hatinya adalah menyakiti hatiku juga.” Begitulah kurang lebih bunyi hadith Rasulullah saw.

Akhir sekali, kalau Rasulullah melarang Ali bin Abi Thalib ra untuk memadu putri beliau, Fatimah ra. Maka rasanya hampir setiap orang tua di dunia tidak akan rela jika puterinya dimadu. Kerana, seperti dikatakan Rasulullah saw, perbuatan itu akan menyakiti hati perempuan, dan juga menyakiti hati orangtuanya.

Advertisements

Komen-komen»

1. Ry - Mac 19, 2008

Assalamu’alaikum

saya cuma ingin menambahkan fakta, alasan yang mendasari kemarahan Rasulullah SAW ketika mendengar Ali ra. akan memadu putri beliau.
“Artinya : Tidak akan berkumpul putri Nabi Allah dengan anak perempuan musuh Allah selama-lamanya”.
karena Fatimah ra. akan dimadu dengan putri dari Abu Jahal, yang merupakan seorang musuh Islam,

fakta ini yang sering dilupakan para “penentang poligami”
Saya sendiri tidak pro maupun kontra, poligami sama halalnya dengan jual beli, tetapi perlu pertimbangan yang sangat matang untuk melakukannya, terpulang kepada masing2 individu.

terima kasih
Wallahu a’lam

2. Ade Hidayat - April 8, 2008

Dalam salah satu hadits, disebutkan bahwa Khadijah adalah perempuan terbaik dari golongan Islam, sebagaimana Maryam binti Imran menjadi wanita terbaik dari golongan Nasrani. Sebelum datangnya Islam, ia sudah dijuluki sebagai ath-thahirah “perempuan suci”, karena ia memiliki kehormatan, kedudukan tinggi, keimanan sejati, jiwa besar, dan perilaku suci.

Dari sifat-sifat kemuliaan yang dimiliki Khadijah, ternyata mampu mengantarkannya pada kesuksesan yang gemilang. Selain kaya raya dan terkenal sebagai pedagang yang sukses, ia bahkan juga mendapatkan kabar gembira dari Allah yang disampaikan melalui Jibril kepada Nabi Muhammad saw berupa rumah di surga yang terbuat dari kayu.

Kesuksesan bisnis Khadijah bukan terjadi secara kebetulan, tapi di dalamnya terdapat konsep yang amat cerdas dan universal. Sebagaimana disebutkan oleh Khoirul Amru Harahap, Lc, M.H.I dalam buku Rahasia Sukses Bisnis Khadijah terbitan QultumMedia ini, yang terbagi kepada dua faktor: internal dan eksternal.

Faktor internal terdiri dari keimanan yang kokoh dan spiritualitas yang tinggi, mentalitas wirausaha, memiliki modal dan pandai mengelolanya, kemampuan merekrut karyawan dan mejalin mitra kerja, suka berderma, berani mengambil keputusan dan pandai membaca peluang. Sedangkan, secara eksternal, Mekah merupakan daerah strategis serta cocok untuk iklim usaha dan memiliki stabilitas kemanan.

Dari faktor-faktor di atas, kenapa keimanan menjadi bagian dasar penentu kesuksesan bisnis Khadijah? Dengan gamblang, penulis menjelaskan bahwa iman memiliki pengaruh yang sangat luar biasa, dahsyat, dan sangat penting dalam menentukan maju tidaknya bisnis seseorang. Karenanya, keimanan Khadijah yang kokoh merupakan kunci rahasia pertama di balik kesuksesan bisnisnya. (hal. 81)

Sementara itu, hampir semua pebisnis di Mekah ketika itu, semuanya paganisme. Sehingga, mereka benar-benar tidak memiliki apa yang dimiliki Khadijah, yaitu berupa kematangan spiritualitas. Sebab, dari iman itulah akan membuahkan kekuatan batin dan jiwa, sikap tidak pernah gentar, rasa aman dan tidak mudah putus asa, rasa harapan, rasa penuh percaya diri (self confidence), dan membuahkan sikap toleran dan damai. Dengan demikian, Khadijah menjadi pemenang dalam persaingan bisnis yang dilakukannya, tanpa harus mengotori tanggannya dengan cara-cara yang anarkis.

Kemudian, bagaimana dengan faktor-faktor lainnya? Tidak kalah sama hebatnya, semuanya mengikat satu sama lain dan menyatu dalam integritas sang istri Nabi saw ini. Selain itu, faktor-faktor dan konsep yang diterapkan Khadijah dalam menjalankan bisnisnya, ternyata sangat relevan dengan pendapat-pendapat para ahli di dunia bisnis zaman modern ini.

Lebih jauhnya dan lebih detail, Anda bisa mengetahui bagaimana perjalanan karier dan bisnis Khadijah, apa kunci-kunci rahasia kesuksesan bisnisnya, benarkah ia sukses bisnis karena menikah dengan Muhammad saw, bagaimana cara berbisnis yang Islami dan menguntungkan. Dan, apa saja doa untuk sukses usaha?
Anda bisa membacanya di buku “Rahasia Sukses Bisnis Khadijah”
Lihat situs terkait: http://www.qultummedia.com


Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: