jump to navigation

Hasanuddin Yusof Adan: Aceh Belum Mempercayai Indonesia! Mac 31, 2006

Posted by ummahonline in Wawancara.
1 comment so far

Oleh: Aqil Fithri

Hasanuddin Yusof Adan, 45, dewasa ini merupakan seorang akademia di IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh. Dan, seperti mana anak watan Aceh lain umumnya, beliau telah mendapat pendidikan awalnya di Aceh sehinggalah berjaya menyelesaikan sarjana muda di Fakulti Syariah, juga IAIN Ar-Raniry.

Sebenarnya, Ummahonline Team mula tertarik dengan fikiran beliau setelah berkenalan menerusi bukunya �Teungku Muhammad Dawud Beureu-�h: Ulama, Pemimpin dan Tokoh Pembaharuan�, yang diterbitkan oleh Penerbit UKM (2005). Beranjak dari tarikan ini, diketahui bahawa beliau juga pernah menuntut di UM, dan kini sedang menyiapkan desertasi kedoktorannya di UMS. (selanjutnya…)

Advertisements