jump to navigation

Keruhanian Wanita Dalam Perspektif Agama-Agama September 28, 2008

Posted by ummahonline in Artikel.
1 comment so far

Oleh: Khotimatul Husna

Semangat kaum feminis menyuarakan “berdikarinya” wanita menjadi antara fenomena yang paling menonjol pada zaman ini. Dimulai sejak abad ke-17 (ketika istilah feminisme pertama kali digunakan), para pejuang hak-hak wanita bergerak dan terus mendesak perubahan nasib bagi wanita ke arah keadaan yang lebih baik dan adil, serta bangkit dari “kejayaan” patriarki, yakni dunia yang didominasi laki-laki.

Dominasi maskulin memang sangat hegemoni, sehingga segala sisi hidup manusia yang bernuansa laki-laki dengan mengutarakan nilai-nilai kekuasaan, kekuatan, kekerasan, telah menjadikan harmoni dunia lenyap kerana terpenjaranya nilai-nilai feminin yang berwujud cinta, kasih sayang, dan perdamaian. (selanjutnya…)

Advertisements